Opinie

Nog steeds, zoveel jaren nadat de EFSA vastlegde wat je wel en niet mag communiceren over gezondheidsclaims van producten, blijkt hoe weinig sommigen in onze branche ervan afweten. Kort en goed: inhoudelijke informatie mag niet voorkomen in de buurt van …

De arts Samuel Sarphati (1813-1866) heeft grote invloed gehad op de gezondheid en de levensverwachting van Nederlanders. Hij was het die hygiëne en voeding in relatie bracht tot een gezonder – en daarmee langer – leven. Door in te zetten …

In een statement van 23 maart stelt HEMA dat er onderlinge overeenstemming is bereikt tussen de partijen. De vraag is eigenlijk: waarover?

Toen HEMA eind januari bekendmaakte dat Egas Reparaz per 1 april als CEO bij de retailer zou aantreden, …

Mijn ouders wonen in een appartementencomplex met een oververtegenwoordiging aan ouderen. Ik meld dat alleen maar om daarmee duidelijk te maken dat met name in hun complex een bovengemiddelde voorzichtigheid usance is, want een grote groep daar behoort tot een …

Gefeliciteerd: u heeft het voor elkaar. De drogist wordt voor vol aangezien. (Ik besef dat dit, zo opgeschreven, wat cynisch klinkt, maar zo bedoel ik het niet: het is een hele omslag binnen een jaar!) Het is jammer dat er …

door: Harry Piet

Het moet ergens in het voorjaar van 2017 zijn geweest: Faco en retailstrategiebureau Crossmarks nodigden mij uit om per fiets Amsterdam te verkennen. Die dag kan ik me nog heel goed herinneren. Ik heb toen namelijk inzichten …

Ik heb gemerkt dat de coronatijd niet alleen leidt tot allerlei veranderingen. Het is ook een tijd van heilige huisjes. Die huisjes zijn de bunkers van de wetenschap, waar de zorgprofessie zich heden ten dage in verschuilt. Want zodra iemand …

U weet natuurlijk waar ik het over heb: Albert Heijn mag van de rechter zijn ‘drogist op afstand’ handhaven. Hij vindt dat voldaan wordt aan de eis tot verantwoorde zorg als er 32 uur per week een (assistent-)drogist aanwezig is. …

Maar wil de drogist een belangrijke rol blijven spelen in het zorgstelsel, dan moet de klant overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van de drogist. Dus: het goed adviseren van klanten op basis van kennis is essentieel. Daarom stelt who-cares …