Wat is betrouwbaar?

We kregen afgelopen donderdag op de redactie twee berichten binnen. Separaat, zonder verwijzing naar elkaar, en schijnbaar toevallig. Maar is dat ook zo? Het kan toeval zijn dat ze vrijwel tegelijkertijd werden verzonden, maar ze hebben veel met elkaar te maken. En het kan verstrekkende gevolgen hebben.

 

Het eerste bericht: het CBD maakt zich zorgen, want de Tweede Kamer behandelt op dit moment een technische wijziging in de Geneesmiddelenwet. Het gevolg daarvan is, volgens directeur Jos Jongstra van het CBD, dat persoonlijk advies zou kunnen worden vervangen door een tablet, de wettelijk eis van verantwoorde zorg wordt uitgehold en het verschil tussen AV en UAD feitelijk wordt opgeheven. En daarmee komt – dit zeg ikzelf – het voortbestaan van de drogist op de tocht te staan, zeker nu die meer en meer voor zijn nering afhankelijk is van de zelfzorgcategorie.

Nu het tweede bericht: Neprofarm meldt dat de consument zelfzorggeneesmiddelen veilig toepast met de beschikbare informatie. Goed nieuws, zou je zeggen, maar de angel zit ‘m in die ‘beschikbare informatie’. Dat is namelijk, zo zegt het onderliggende Multiscope-onderzoek, voor bijna de helft de bijsluiter, voor eenderde apotheker en huisarts. Dan haalt nog circa 8% het van het internet, en de hekkesluiter is de drogist met net geen 5%. Conclusie van Neprofarm: ‘Zelfzorggeneesmiddelen zijn veilig te gebruiken als de consument de informatie op de verpakking en in de bijsluiter in acht neemt’. Dat lees ik, met andere woorden, als: persoonlijk advies bij de drogist is niet nodig. ‘Het is aan de consument zelf om te bepalen of hij/zij dat nodig heeft’.

Twee separate berichten, maar beide met dezelfde strekking: persoonlijk advies, zeker dat van een drogist, is niet langer nodig. Het onderzoek van Neprofarm onderbouwt daarmee de mening van de regering dat de Geneesmiddelenwet hierin verouderd is.

Alleen: wat Neprofarm zegt, wordt volgens mij niet onderbouwd door hun onderzoek. Dat onderzoek zegt (althans: in het persbericht) namelijk niets over de betrouwbaarheid van die informatie, noch of de consument op basis van die informatie zelfzorggeneesmiddelen wel veilig kan gebruiken. Het vertelt alleen maar waar de consument zijn informatie vandaanhaalt. Ik vind dus de conclusie dat de consument zelfzorggeneesmiddelen veilig toepast met de beschikbare informatie niet onderbouwd.

Wie daar in het persbericht overheen leest, kan nu makkelijk concluderen dat de wet verouderd is. Het CBD en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik zijn het daar in ieder geval niet mee eens. Nu maar hopen dat politici goed kunnen lezen.

Antal Giesbers, hoofdredacteur who-cares