Winkeloperatie

In Gulpen is de DA Drogisterij van de familie Beuken te koop. Met een goed opgebouwde klantenkring in de regio heeft deze DA een verzorgingsgebied van ruim 15.000 mensen. Ook het goed lopende toerisme is een aaanvullend marktgebied. De winkel

De feestdagen staan weer voor de deur. Dat betekent bij het KNDB-secretariaat een toename van het aantal vragen over dit specifieke artikel uit de CAO.

Feestdagenregeling betekent niet extra uren

Eerst een misverstand wegwerken: de feestdagenregeling betekent niet extra vrije …

Steeds meer consumenten én patiënten kopen geneesmiddelen zonder recept in
webshops. Het nieuwe Keurmerk Online van het CBD moet de consument ook online tegen gezondheidsrisico’s beschermen. De Eerste Lijns, het vakblad in zorg en welzijn, besteedt aandacht aan dit belangrijke …

Sinds 6 november is het dragen van een mondkapje voor iedereen van 13 jaar en ouder in winkels weer verplicht. Deze verplichting geldt niet alleen voor klanten maar ook voor de medewerkers.

Wat als een klant geen mondkapje wil dragen

Een betrouwbare én herkenbare partner zijn, was een van de redenen waarom drogisten tijdens de coronacrisis open mochten blijven en onmisbaar zijn om de maatschappij draaiende te houden. Dat onderstreept het belang van het kuermerk. Maar het helpt ook de …

Zo’n 20 procent van de drogisterijen is niet aangesloten bij het keurmerk van het CBD.

 

“Dat willen we veranderen”, aldus het CBD. “Want hoe meer drogisterijen hetzelfde ‘stempel’ van kwaliteit uitdragen, hoe sterker we als sector staan.” Om het voor …

Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) is een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisatie Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) en de werknemersorganisaties en CNV Vakmensen. De missie van DID is ‘samen op een gezonde en plezierige manier invulling geven aan je werkzame leven …