Winkeloperatie

De Miljoenennota, die traditiegetrouw dinsdag 23 september werd gepresenteerd, heeft – even traditiegetrouw – op verschillende manieren impact op de drogisterijwereld. Dit omdat de zelfzorgretailerop de brueklijn zit van enerzijds (nuldelijns)zorg en anderzijds de koopkracht en inkomens van consumenten. Beide

DA start in het hart van Limburg, in een dorp met ruim 4.000 inwoners en duizenden bezoekers aan een luxe vakantiepark, een combinatiewinkel met een bestaande boekhandel. En dat in het zicht van de supermarkt met veel aanloop en klanten

De KNDB-CAO is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard.

Dit betekent dat de KNDB-CAO op alle werknemers van zelfstandige drogisterijen van toepassing is, ook op werknemers van werkgevers die niet bij de KNDB zijn aangesloten …

Per augustus treedt een nieuwe wet in werking met als doel om arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen.

De belangrijkste wijzigingen zijn de bepalingen met betrekking tot het door de werkgever aan werknemer …

In Gulpen is de DA Drogisterij van de familie Beuken te koop. Met een goed opgebouwde klantenkring in de regio heeft deze DA een verzorgingsgebied van ruim 15.000 mensen. Ook het goed lopende toerisme is een aaanvullend marktgebied. De winkel

De feestdagen staan weer voor de deur. Dat betekent bij het KNDB-secretariaat een toename van het aantal vragen over dit specifieke artikel uit de CAO.

Feestdagenregeling betekent niet extra uren

Eerst een misverstand wegwerken: de feestdagenregeling betekent niet extra vrije …

Steeds meer consumenten én patiënten kopen geneesmiddelen zonder recept in
webshops. Het nieuwe Keurmerk Online van het CBD moet de consument ook online tegen gezondheidsrisico’s beschermen. De Eerste Lijns, het vakblad in zorg en welzijn, besteedt aandacht aan dit belangrijke …

Sinds 6 november is het dragen van een mondkapje voor iedereen van 13 jaar en ouder in winkels weer verplicht. Deze verplichting geldt niet alleen voor klanten maar ook voor de medewerkers.

Wat als een klant geen mondkapje wil dragen

Een betrouwbare én herkenbare partner zijn, was een van de redenen waarom drogisten tijdens de coronacrisis open mochten blijven en onmisbaar zijn om de maatschappij draaiende te houden. Dat onderstreept het belang van het kuermerk. Maar het helpt ook de …