Wat gaat 2022 ons brengen?

Het begin van het jaar is een goed moment om te kijken naar de kansen en uitdagingen voor de zelfzorgbranche. Daarom hebben wij directeuren van branche- en retailorganisaties gevraagd hun kijk op 2022 in een persoonlijke brief aan u uit de doeken te doen.

Hieronder kunt u lezen wat de visie is van:

* Jos Jongstra, CBD: ‘We starten met een branchebrede promotie’

* Nicole Hoetjes, KNDB: ‘We blijven werkgevers ontzorgen’

* Sebastiaan de Jong, Etos: ‘We helpen mensen zich goed te voelen’

* Jacco van Liere, UniPharma: ‘Een halt toeroepen aan de verdeeldheid in de markt’

* Ruud van Munster (NDS): ‘Het is niet de sterkste die wint…’

* Ed van de Weerd, A.S. Watson: ‘Wij doen er echt toe in de maatschappij, meer dan ooit’

Jos Jongstra, CBD: ‘We starten met een branchebrede promotie’  

Het afgelopen jaar was voor het CBD een bijzonder jaar waarin we onder andere het Keurmerk Zelfzorg Online hebben geïntroduceerd en officiële samenwerkingspartner van medicijnautoriteit CBG en lid van de Federatie van Gezondheid zijn geworden. Mooi nieuws is dat ook NDS en de DA Franchise vereniging kiezen voor 100% certificering. 

De drogisterijbranche heeft de erkenning als vitale sector ook in 2021 meer dan waargemaakt en dat heeft onder meer tot gevolg dat de drogisterij als een betrouwbare partner wordt gezien door de overheid en als hét kanaal voor de aanschaf van en advisering over zelftests. De drogist staat kortom op het netvlies van Den Haag. Tot twee keer toe had demissionair minister-president Mark Rutte het over drogisterijen als essentiële winkels.  

De branche en het CBD hebben een stevige positie verworven waarop in 2022 voortgebouwd kan worden. We kijken ernaar uit om dat samen met jou te doen. Enkele grootse plannen staan al in de steigers. Zo lanceren we in het eerste kwartaal van 2022 onze vakopleiding en in het voorjaar organiseren we een zelfzorgcongres. En we starten met een branchebrede promotie als start van een meerjarige campagne om de meerwaarde van de gecertificeerde drogist bij de Nederlandse consument bekend te maken. Voor nu wensen we al onze relaties een heel gezond en mooi 2022!  

Jos Jongstra, directeur Centraal Bureau Drogisterijbedrijven   

Nicole Hoetjes, KNDB: ‘We blijven werkgevers ontzorgen’

Beste ondernemers en relaties,

vanaf deze pagina allereerst natuurlijk de beste wensen voor een fantastisch 2022 toegewenst.

Werkgevers maximaal ontzorgen waar het personeelsbeleid betreft, dat is mijn doelstelling ook voor komend jaar. 

Zoals dat een werkgeversorganisatie betaamt, laat ik eerst mijn licht schijnen over het net afgesloten regeerakkoord. Het schetst wat vergezichten, maar veel is nog onzeker. 

Inzoomend op de arbeidsmarkt zien we dat het kabinet het minimumloon stapsgewijs wil verhogen met 7,5% en dat partijen een minimumloon op basis van een 36-urige werkweek lijken te omarmen.  

Het kabinet wil dat werken meer loont. De beste maatregel om werk lonender te maken is de WIG (het verschil tussen bruto en netto loon) kleiner te maken. Nederland is niet alleen kampioen deeltijdwerken, maar ook op dit vlak spant Nederland de kroon. Maar als we de beperkte plusjes in de koopkrachtplaatsjes zien, heb ik er een hard hoofd in dat daar iets substantieel gaat wijzigen. 

Investeren in begeleiding

Het nieuwe kabinet wil ook investeren in begeleiding naar werk. Dat begrijp ik helemaal. Zelfstandige drogisterijondernemers ondersteunen we hier al jaren in, zeker binnen onze stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID). Wij ervaren al lang dat het ‘bij de hand nemen’ van werknemers en werkgevers de beste remedie is. Daarmee kun je het verschil maken.

Het verschil tussen werknemers met vaste contracten en werknemers met flexibele contracten wordt kleiner. Bovendien ziet het ernaar uit dat het LIV (lage inkomensvoordeel) per 2025 wordt afgeschaft (dus niet in deze kabinetsperiode). Zo staat te lezen in de plannen. Uit onze enquête van begin november is gebleken dat onze leden niet veel gebruik maken van het LIV, die afschaffing zal het mkb niet veel pijn doen omdat die doorgaans wat hoger verloont. 

Betaalbare arbeidsvoorwaarden

De laatste twee maanden zien we ons geconfronteerd met een plotselinge inflatie. Dat speelt mondiaal, maar in Nederland net iets meer dan om ons heen. Het gaat hier natuurlijk om de maanden oktober en november afgezet tegen diezelfde bedroevende periode uit 2020. Tegelijkertijd kampen we met arbeidskrapte. Het zijn bijzondere tijden, zeker gezien onze rol die onze leden ons toevertrouwen om tot betaalbare arbeidsvoorwaarden te komen.

Een goed gesprek leidt tot betere prestaties

Het regeerakkoord bevat nog weinig concrete uitwerking van alle plannen. Maar goed personeelsbeleid wordt niet bepaald door de regels die het kabinet aan werkgevers stelt. Regelmatig een goed gesprek voeren, aandacht hebben en luisteren naar elkaar is zo belangrijk. Het leidt tot betere prestaties en hogere betrokkenheid. 

‘Geen tijd’ is nooit een excuus, voor je medewerkers maak je tijd. Zij zijn je beste investering. Wederzijds respect en vertrouwen verdienen zich uit. En vind je het moeilijk om zelf dat gesprek aan te gaan, bel ons, want de KNDB vertegenwoordigt de zelfstandige drogisterijondernemer niet alleen collectief bijv. aan de CAO-tafel, maar adviseert en begeleidt ook één op één. Ook in 2022.

Een vriendelijke groet,

Nicole Hoetjes, Algemeen secretaris Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond

Sebastiaan de Jong, Etos:  ‘We helpen mensen zich goed te voelen’

Beste lezer,

2021 was een bijzonder jaar. Weer een jaar met uitdagingen, met oog voor de coronapandemie. We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat het onderwerp gezondheid voor onze klanten belangrijker werd dan ooit. De vraag naar hygiëneproducten nam toe, zelftesten en mondkapjes blijven veel verkochte producten. Maar ook aan gezondheidsproducten als vitamines hadden klanten behoefte en we zagen dat klanten steeds meer online gingen winkelen. Daarnaast was dit jaar bijzonder omdat ik werd benoemd tot CEO van Etos, een prachtig bedrijf dat midden in de maatschappij staat. Sinds 1 juni mag ik met onze 5400 medewerkers, waarvan 2400 gecertifieerde (assistent)drogisten, persoonlijk advies geven aan onze klanten om gezond te blijven. Want dat is waar Etos voor staat: Etos wil klanten elke dag helpen zich goed te voelen. 

Dat gaan we in 2022 nog verder in praktijk brengen. Etos wil de partner zijn die mensen helpt om zich goed te voelen. En dat doen we daar waar de klant is. Digitaal en in onze winkels. De invulling hiervan is in eerste instantie vanuit het thema ‘gezondheid’ gedaan. Maar naast gezondheid gaat wellbeing ook over uiterlijk: je goed voelen gaat ook over hoe je eruit ziet. Zowel digitaal als in onze fysieke winkels ziet Etos nog veel ruimte om met onze medewerkers onze missie verder vorm te geven. Verder gaan we door met het ombouwen van winkels naar de nieuwe formule. Een winkel die qua uitstraling, service en assortiment volledig aansluit bij onze missie. Ook verduurzaming en online zijn grote onderwerpen voor de komende tijd. We hebben flink geïnvesteerd in de webshop en gaan daar meer mee door.

Etos is de wellbeing partner van Nederland en wil klanten helpen gezond te blijven door bewustzijn en kennis te vergroten over wat ze zélf kunnen doen om gezond te blijven door het geven van persoonlijk advies en toegankelijke oplossingen. Hiervoor werken we samen met experts zoals met Vitalize, Orthica, en het UMC. 

Ik wens je een mooi, en vooral gezond, 2022.

Sebastiaan de Jong, CEO Etos

Jacco van Liere, UniPharma: ‘Een halt toeroepen aan de verdeeldheid in de markt’

In 2015 heeft UniPharma haar pay-off gewijzigd naar Gezonder Ondernemen. Met Gezonder Ondernemen heeft UniPharma het commitment vastgelegd dat samenwerking met en de ondersteuning van de bij haar aangesloten ondernemers centraal staat. 

Nu aan het begin van 2022 kunnen we stellen dat een toenemend aantal ondernemers onze visie oppakt en zien we dat onze bijdrage bij deze ondernemers heeft geleid tot mooie en vruchtbare samenwerkingen. Een samenwerking en gezamenlijke visie, die hard nodig is om een halt toe te roepen aan de verdeeldheid in de markt en het steeds verder teruglopend aantal zelfstandig ondernemers. Ons inziens ligt begrip voor ieders positie aan de basis van een gezonde samenwerking. Daarom vindt UniPharma het belangrijk om ruimte te geven aan het eigen en vaak lokale ondernemerschap. 

De interne doelstelling van UniPharma ligt de komende jaren op het verder doorvoeren van ons langjarig mechanisatieplan, dit enerzijds om het werk van onze medewerkers gemakkelijker te maken, anderzijds om onnodige kosten en het milieu belastende activiteiten terug te dringen. Een ambitie die (ook economisch) duurzaam is en die we naar u vertalen in concurrerende inkoopprijzen, maar zeker ook in een marktconforme consumentenprijs, aantrekkelijke promoties waar nodig en een betaalbare altijd actuele winkelondersteuning. 

Dat is wat de maatschappij van UniPharma verlangt, en ook dat is in onze optiek Gezonder Ondernemen. 

Ik wens u namens al onze medewerkers een gezond en ondernemend 2022!

Met vriendelijke groet,

Jacco van Liere, algemeen directeur UniPharma

Ruud van Munster (NDS): ‘Het is niet de sterkste die wint…’

Beste lezer,

In de toekomst kijken is altijd een risicovolle bezigheid geweest en aan weinigen toegelegd. Behalve dan Nostradamus, die hoogstwaarschijnlijk de meest bekende en succesvolle voorspeller uit de geschiedenis is. Een visie op de toekomst van de drogist en de zelfzorgmarkt is iets minder risicovol dus laten we een poging wagen zonder al te veel open deuren in te trappen.

Duidelijk is dat de consument steeds meer zelf de regie wil hebben over zijn gezondheid. Dit geldt niet alleen zo zeer voor zelfzorgmedicatie maar voor het hele spectrum van geneesmiddelen. Via internet is elke consument zijn eigen dokter geworden en vertelt dan ook bij de huisarts, specialist, fysiotherapeut of maakt niet uit welke zorgverlener wat er volgens hem of haar aan de hand is en welk medicijn of therapie noodzakelijk is om te herstellen.

Vergrijzing is een van de belangrijkste trends waar we mee te maken hebben: in 2050 is een op de vier Nederlanders ouder dan 65 (25% dus versus vandaag de dag 17%). De zorgvraag neemt dus steeds verder toe, terwijl de zorgkosten volgend jaar al richting de honderd miljard gaan. Dit, in combinatie met veel meer aandacht voor preventie c.q. gezond leven (onder andere gestimuleerd door het coronavirus) én de druk op de eerstelijnszorg, biedt ongelooflijk veel kansen voor de drogist. Laagdrempelig gezondheidsadvies gebaseerd op inhoudelijke kennis 6 of soms wel 7 dagen per week beschikbaar zonder afspraak, wie wil dit nu niet?

Maar dit betekent dat dat je er wel wat voor moet doen om deze kans te verzilveren. Daar zetten we dus volop op in. Zowel als DA, met volle ondersteuning van moederzorgbedrijf Mosadex, als via het CBD. Want het is niet de sterkste die uiteindelijk wint, maar diegene die zich het beste aanpast aan de veranderende omgeving…

Namens NDS wens ik iedereen een zeer succesvol en gezond 2022!

Ruud van Munster, algemeen directeur Nederlandse Drogisterij Service

Ed van de Weerd, A.S. Watson: ‘Wij doen er echt toe in de maatschappij, meer dan ooit’

Beste Lezer,

Gezondheid is mede door de pandemie voor veel consumenten in de afgelopen jaren van nog groter belang geworden. Zeker in deze tijd is onze rol in de maatschappij daarom niet meer weg te denken. Als essentiële retailers waren we er ook in dit uitdagende jaar voor onze klanten. Een rol die wij als drogisten zeer serieus nemen. Liefst tachtig procent van alle zelfzorggeneesmiddelen worden er in onze drogisterijen verkocht. Geneesmiddelen die kleine kwalen kunnen verlichten en waarmee we de druk op de eerstelijnszorg verlichten. Met miljoenen gezondheidsadviezen en enkele honderdduizenden risicowaarschuwingen staan wij klaar voor onze klanten.

Samen hebben we er alles aan gedaan om zelftesten, mondkapjes, hygiëneproducten en persoonlijke verzorging voor consumenten beschikbaar en bereikbaar te maken om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Ik ben dan ook trots op mijn collega’s in de winkel, de logistiek en op kantoor, maar ook op onze branche. Wij doen er echt toe in de maatschappij, nu meer dan ooit. En dit belang zal in de toekomst nog verder toenemen. De dynamiek in de gezondheidszorg moet veranderen om verantwoorde zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Als drogisten kunnen wij consumenten op een verantwoorde manier ondersteunen. Cruciaal hierin zijn onze gediplomeerde drogisten. Complimenten voor alle collega’s die hier hard voor studeren en zich voor de gezondheid van onze klanten inzetten. Ik doe dan ook een oproep aan alle branchegenoten om met elkaar te blijven investeren in goed opgeleide drogisten. Ook voor het komende jaar ligt hier onze focus.

Tot slot wens ik iedereen een mooi en gezond nieuw jaar! Want jezelf mooi, gezond en goed voelen, dat verdient iedereen! Hier zet ik mij ook het komende jaar samen met 27.000 collega’s graag voor in.

Ed van de Weerd, CEO A.S. Watson Health & Beauty Benelux

Robert Wever, Vriesia: Verkrijgbaarheid is in de markt steeds meer een uitdaging

De afgelopen jaren hebben we meer dan ooit geleerd om onszelf continue aan te passen aan de veranderende markt. Er is veel gevraagd van onze flexibiliteit: winkels gingen open en dicht, er was schaarste, minder vraag naar delen van het ‘normale’ assortiment en sommige artikelen stonden stil terwijl die in 2020 nog enorm goed verkocht werden.

Verkrijgbaarheid is in de markt steeds meer een uitdaging, ook bij de reguliere leveranciers. Dit dwingt ons om te kijken naar andere merken en producten zodat u de consument zo goed mogelijk kunt bedienen. Het veelvuldig moeten schakelen van ondernemers richting de consument is een enorme uitdaging, welke wij als organisatie zo goed mogelijk faciliteren. Het is een continu proces van inhaken op trends, wensen en behoeften en natuurlijk de regelgeving. Kortom topsport!

Ik ben er trots op dat wij als branche onze waarde beter hebben kunnen laten blijken in deze periode van pandemie en onrust. U heeft als ondernemer een enorm knappe prestatie neergezet het afgelopen jaar en u levert in de ogen van de consument (weer) een waardevolle bijdrage aan de gezondheid van de maatschappij. Wij wisten dat natuurlijk al.

Onze organisatie staat stevig en we ontwikkelen ons sterk, maar we kunnen het alleen goed doen samen met onze afnemers. Afnemers die allemaal hun eigen visie hebben, een visie die niet altijd overeenkomt, maar gericht is op een gezamenlijk doel. We doen het uiteindelijk allemaal voor de gezondheid van de consument. 

Wij wensen u een goed en gezond jaar toe en hopen op iets minder rumoer. Hoewel dit wel heeft bijgedragen aan versterking van onze branche in de ogen van onze klant. Welke uitdagingen u dit jaar ook op uw pad krijgt, wij staan voor u klaar.

Robert Wever, Hoofd Categorie Management Vriesia