De juiste campagne

Afgelopen woensdag lichtte het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven een tipje van de sluier van de nieuwe publiekscampagne die, ondersteund met het logo van een groen kruis (de Groene Plus), moet benadrukken dat de consument op de drogist kan bouwen als het gaat om zelfzorg. Toen ik CBD-directeur Jos Jongstra daarover sprak, was hij zichtbaar in zijn nopjes. Niet onterecht sprak hij me daarover aan, want ik had in het verleden ook wel een keer mijn onrust kenbaar gemaakt. Want: waarom moest die campagne toch zo lang duren? Ik begreep in de wandelgangen ook wel dat het niet makkelijk was om alle neuzen dusdanig dezelfde kant uit te krijgen dat een gezamenlijk project succesvol opgezet en gefinancierd kon worden. Petje af dat dat gelukt is. Het is koffiedik kijken of deze campagne, als het een jaar eerder gerealiseerd had kunnen worden (nog steeds pakweg een half jaar nadat de COVID-restricties werden afgeschaft), meer effect had kunnen hebben. Het lijkt erop dat het positieve imago dat de drogist opdeed tijdens die periode langer beklijft dan ikzelf eerlijk gezegd verwacht had – en naar de nieuwjaarsspeech van Ed van de Weerd luisterend, was ik niet de enige.Kort gezegd: de consument is de drogist momenteel goedgezind, en het is mooi als je dat imago kunt bestendigen middels een campagne.

Het is ook goed te constateren dat de drogist eindelijk het stadium van defensieve communicatie voorbij is. Weten we nog de tijd dat RADAR en andere tv-programma’s het adviesniveau van de drogisten aanvielen? Die houding in de media begon al voor COVID te veranderen, en de huidige campagne is een soort sluitsteen op die ontwikkeling. Zeker nu diverse belanghebbenden – van consumentenorganisaties tot medici – zich achter het standpunt scharen van het CBD dat de Veegwet een duivels onding is.

Hoe anders is het in de apothekerswereld. Ook zij lanceerden een consumentencampagne, maar de toon was daarin duidelijk defensief. Zij hebben namelijk steeds meer last van agressie van hun klanten. Onder de titel  Wees vriendelijk voor uw apotheker willen zij het tij keren. Met andere woorden: hun campagne zegt eigenlijk: Houd op met ons aan te vallen. Alleen is het probleem in de apothekerswereld nijpender en meer concreet dan het ooit in de drogistenwereld was. Werd de drogisterijwereld aangevallen door media en belangenorganisaties, bij de apothekers zijn het de klanten zelf.

Dat komt enerzijds omdat je bij apothekers medicijnen haalt, en veel minder zelfzorg. Want met alle respect: met een ongemak, een kleine kwaal, valt ook zonder hulpmiddelen nog wel te leven. Maar zonder de benodigde medicijnen staat je gezondheid echt op de tocht. Daar komt bij dat je die medicijnen feitelijk nergens anders kunt krijgen dan bij de apotheker, dus je moet als consument wel. De apothekers kunnen er niet bar veel aan doen, zo begrijp ik: het gaat om tekorten in de aanlevering. maar zij zijn wel de boksbal van de boze bezoeker.

Terwijl de drogist zijn positieve imago uitdraagt, zit nu dus de apotheker in de verdediging. Al kan die wel op sympathie van de media rekenen – en ons allen, want je moet er niet aan denken dat je in je eigen toko wordt aangevallen, toch?

Het is in dat opzicht een beetje wrang dat het logo van de drogistencampagne een groen kruis is. Het héét de Groene Plus, maar het lijkt natuurlijk verdomd veel op het groene kruis dat we overal in het buitenland tegenkomen bij de apothekers. Althans, zo zie ik het. Maar bent u een andere mening toegedaan? En wat betekent dat? Het is geen toeval, dat wil er bij mij niet in. En dus moet het een manier zijn om een deel van het imago dat de apotheker van nature heeft, naar zich toe te trekken. Dat zijn, denk ik, elementen als: kennis en ervaring, betrouwbaarheid, gezondheid, pharmaceutische producten, et cetera. Het is wel zaak om ervoor te zorgen dat negatieve elementen van dat apothekersimago niet onverhoopt meeliften. De toekomst zal ons dat leren. In dat opzicht is het absoluut ook voor de drogisten van belang dat de apothekers van hun agressieve klanten afkomen.