Zeker zes op de tien volwassenen gebruikt ‘voor de zekerheid’ een multivitamine

Meer dan de helft van de volwassenen in Nederland maakt gebruik van voedingssupplementen, volgens de meest recente Voedselconsumptiepeiling (2019-2021) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) . Dit roept de vraag op waarom mensen naar deze supplementen grijpen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit onderzocht in hun jaarlijkse enquête genaamd ‘Belevingen’, waarin dit keer de focus lag op het thema ‘gezonde en ongezonde levensstijl’. Wat blijkt uit dit onderzoek is dat voedingssupplementen voornamelijk worden ingenomen ‘voor extra gemoedsrust’.

Het CBS voert jaarlijks het ‘Belevingen’ onderzoek uit, met als doel een alomvattend beeld te schetsen van de gevoelens en opvattingen in de maatschappij. In het jaar 2022 was de focus van dit onderzoek gericht op het thema ‘(on)gezonde leefstijl’. Tijdens dit onderzoek werden tal van thema’s met betrekking tot voeding, lichaamsbeweging en levensstijl bevraagd.

De gegevens werden verzameld tussen begin februari en eind juni 2022 via steekproeven onder 3661 volwassenen in Nederland. De resultaten bieden schattingen voor de gehele bevolking, met een betrouwbaarheidsmarge van 95%.

Redenen voor gebruik

In de enquête is onderzocht om welke redenen mensen voedingssupplementen gebruiken. De deelnemers hadden de mogelijkheid om uit acht opties één of meerdere antwoorden te selecteren:

  1. Voor de zekerheid
  2. Behoort tot een groep waarvoor dit geadviseerd wordt
  3. Zit waarschijnlijk te weinig in voeding
  4. Vanwege gezondheidsklachten
  5. Lage weerstand (snel verkouden, griep)
  6. Lage bloedwaarden
  7. Volgt een dieet
  8. Andere reden

Gebruik meestal ‘voor de zekerheid’

De meest genoemde motivatie voor het gebruik van voedingssupplementen blijkt ‘uit voorzorg’ te zijn. Ongeveer een derde van de volwassenen neemt één of meerdere supplementen om deze reden. Wanneer we nader kijken naar de specifieke supplementen die om deze reden worden gebruikt, komt de volgende top 3 naar voren: multivitaminen (61%), vitamine C (55%), en vitamine B-complex (43%).

Calcium en vitamine D op basis van advies

Voor specifieke bevolkingsgroepen wordt aanbevolen om voedingssupplementen te gebruiken, vanwege hun verhoogde behoefte aan bepaalde vitaminen en mineralen. Bijvoorbeeld, vitamine D-suppletie wordt aanbevolen voor jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een getinte of donkere huid. Het gebruik van één of meerdere supplementen op advies van een deskundige blijkt de op één na meest genoemde reden voor supplementengebruik te zijn, namelijk voor 19% van de volwassenen. De supplementen die het meest worden aanbevolen op basis van advies zijn calcium (40%) en vitamine D (36%). Het is vermeldenswaardig dat er geen officiële suppletieadviezen zijn vanuit de Gezondheidsraad voor calcium, wat mogelijk duidt op het gebruik ervan op aanraden van een arts.

Gebruik van mineralen bij gezondheidsklachten

Supplementen worden ook frequent ingezet bij gezondheidsproblemen, zoals vermoeidheid, ziekte of chronische aandoeningen. Naar schatting maakt 14% van de volwassenen gebruik van één of meerdere supplementen vanwege dergelijke gezondheidsklachten. De enquête onthult bovendien dat mineralen zoals ijzer, calcium en magnesium vaker worden genomen vanwege gezondheidsproblemen dan vitamines. Het NPN benadrukt echter dat voedingssupplementen niet bedoeld zijn om klachten te behandelen. Ze kunnen echter wel dienen als waardevolle aanvulling op een gezond voedingspatroon.