Veroudering kán vertraagd worden!

Nieuwe studie legt link met selenium en Q10

Wie langer wil leven, kan daar vandaag al mee beginnen. Een nieuwe studie wijst namelijk uit dat de combinatie van seleen en Q10 de celveroudering fors kan vertragen.

Wie wil er niet langer leven? Vanaf nu weten we dat we de natuur daar zelf een handje bij kunnen helpen! Een nieuw onderzoek, uitgevoerd door Zweedse en Noorse wetenschappers, wijst namelijk uit dat je de veroudering van je cellen kunt vertragen als je lichaam voldoende van het mineraal seleen en de co-enzym Q10 bevat.

Telomeren

In een nieuwe studie, gepubliceerd in het internationaal bekende vakblad Nutrients, hebben onderzoekers gekeken naar de staat van zogeheten telomeren, die de levensduur van cellen bepalen.

Telomeren zijn beschermende ‘kapjes’ aan de uiteinden van DNA-strengen. Je kunt je ze het beste voorstellen als de plastic of metalen uiteinden aan schoenveters, die ervoor zorgen dat de veter niet gaat rafelen. Bij elke celdeling worden deze telomeren iets korter, totdat ze geheel weggesleten zijn, de DNA-streng zich ontrafelt en de cel sterft.

Uit het onderzoek blijkt nu dat telomeren extra beschermd worden als er voldoende seleen en Q10 in het lichaam aanwezig zijn: de combinatie gaat slijtage tegen, waardoor een cel langer blijft bestaan.

Suppletie tegen slijtage

De wetenschappers gaven een groep gezonde oudere mannen en vrouwen elke dag suppletie van seleen en Q10, terwijl een andere groep dagelijks een placebo kreeg. Na vijf jaar was er een duidelijk verschil zichtbaar tussen de telomeren van de twee groepen: de telomeren van de groep die suppletie kreeg bleken beduidend langer dan die van de groep die een placebo kreeg. Met andere woorden: de slijtage aan de telomeren was minder, waardoor cellen langer intact blijven.

Vertragen

“Het proces van veroudering wordt versneld door oxidatieve stress en toenemende ontstekingen, zeker als ons lichaam weinig seleen en Q10 heeft”, zegt professor Urban Alehagen, cardioloog aan het Universiteitsziekenhuis van Linköping in Zweden en hoofd van het onderzoeksteam. “Als dit tekort wordt aangevuld door supplementen, dan zien we dat het het verouderingsproces kan vertragen, omdat de cellen in ons lichaam het langer volhouden als je een combinatie van seleen en Q10 inneemt.”

Cruciale combinatie

Het onderzoek is een uitvloeisel van het bekende KiSel-10-onderzoek naar de effecten van de combinatie van seleen en Q10 op de gezondheid en mortaliteit van oudere patiënten, dat in 2013 werd gepubliceerd. Meer dan 50.000 bloedstaaltjes uit dat onderzoek werden onderzocht op de effecten van seleen en Q10 op celniveau, waarbij in dit nieuwe onderzoek gekeken is naar het effect op telomeren.

“We kijken naar vele biologische markers”, vertelt professor Alehagen, “en we zien een duidelijke relatie tussen de inname van seleen en je biologische leeftijd.”

Studies tonen aan dat we dagelijks meer dan 100mg seleen zouden moeten binnenkrijgen voor een optimale gezondheid. Maar de gemiddelde inname van seleen in Europa is mogelijk nog niet eens de helft van wat we eigenlijk nodig zouden hebben. Dit omdat seleen in onze bodem niet veel voorkomt, en we het normaliter alleen via onze voeding binnenkrijgen.

De combinatie van seleen met de co-enzym Q10 blijkt cruciaal in dit proces, omdat dat leidt tot de hoogste effectiviteit van seleen in het lichaam.

bron:

“Selenium and Coenzyme Q10 Intervention Prevents Telomere Attrition, with Association to Reduced Cardiovascular Mortality—Sub-Study of a Randomized Clinical Trial”, Nutrients 2022, 14, 3346. De studie maakte gebruik van twee in de markt verkrijgbare supplementen.