Patiënten voelen zich geholpen met zelfzorgadvies

Uit een recent onderzoek van Multiscope onder ruim duizend Nederlanders blijkt dat maar liefst 51 procent van de patiënten die in de afgelopen twaalf maanden een recept van de huisarts ontvingen voor een veelvoorkomende eenvoudige gezondheidsklacht, zich ook geholpen zou voelen met een advies voor een zelfzorggeneesmiddel.

Het onderzoek wees uit dat 33,3 procent van de respondenten met dergelijke klachten contact opnam met hun huisarts. Bijna de helft van deze groep wist niet hoe ze zelf de klacht konden verlichten of verhelpen, waardoor ze besloten contact op te nemen met de huisarts. Voor 26,1 procent was de behoefte aan zekerheid over de ernst van de klacht en geruststelling de reden voor het contact. Een minderheid van 19,2 procent zocht contact om een receptgeneesmiddel te verkrijgen.

Advies huisarts

Van de patiënten die contact opnamen met de huisarts, kreeg 44,7 procent daadwerkelijk een recept voorgeschreven. In 11 procent van de gevallen adviseerde de huisarts de patiënt om het nog even aan te kijken. Slechts 8,7 procent kreeg het advies om een zelfzorggeneesmiddel te gebruiken.

Het onderzoek suggereert dat patiënten vaker gebaat zouden zijn bij een zelfzorgadvies van hun huisarts. Door dit advies vaker te geven, kunnen patiënten zelfredzamer worden en minder snel onnodig een beroep doen op de huisarts bij herhaling van klachten. Dit zou aanzienlijke tijdsbesparingen voor huisartsen kunnen opleveren.

Bron: Neprofarm.nl