Paracetamol wél veilig

In zendingen paracetamol van het Chinese Anqiu Lu’an Pharmaceutical, de grootste producent van paracetamol ter wereld, is een kankerverwekkende stof gevonden. Deze paracetamol is onder meer onder huismerk te koop in Nederlandse supermarkten en apotheken, en bij drogisterijketens. De betreffende stof is PCA (4-chlooraniline), dat kankerverwekkend en genotoxisch is, met gevaar voor schade aan het DNA. De feiten kwamen aan het licht door onderzoek van NRC en Zembla.

Levert de met PCA vervuilde paracetamol een gevaar voor de volksgezondheid op? De EFSA (European Food Safety Autority) gaat ervan uit dat bij meer dan één vervuilde pil per dag een onacceptabel risico op kanker ontstaat, en door NRC en Zembla geraadpleegde toxicologen uit Nederland en België komen tot dezelfde conclusie.

Verwaarloosbaar

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) stelt echter dat de normen voor voeding logischer veel strenger zijn. Want medicijnen gebruik je bij een klacht of ziekte. Daarom is volgens de medicijnautoriteit voor een geneesmiddel een hogere limiet toegestaan dan voor voedingsmiddelen: de voordelen wegen op tegen de nadelen. Daarnaast is er bij voedingsmiddelen geen maximaal-toegestane hoeveelheid. Via je voedsel kun je dus veel meer binnenkrijgen dan bij een geneesmiddel, zo redeneert het CBG. Waar gaat het CBG dan vanuit?

Bij het vaststellen van de limiet van PCA wordt uitgegaan van de situatie dat iemand zijn leven lang dagelijks de maximale dosering paracetamol gebruikt. In dat geval, zo zegt het CBG, is er op een verwaarloosbaar risico: één persoon extra die kanker krijgt op 100.000 mensen die levenslang dagelijks de maximale dosering paracetamol gebruiken. Bij kortdurend gebruik zoals bij het zelfzorggeneesmiddel paracetamol is het risico nog vele malen lager.

Veilige limiet

Maar horen kankerverwekkende stoffen wel thuis in een medicijn?

Het CBG stelt dat bij de productie van medicijnen, onafhankelijk van de manier van produceren, in zeer kleine hoeveelheden andere chemische verbindingen kunnen ontstaan. Deze stoffen mogen in bijvoorbeeld paracetamol zitten, zolang het gehalte onder de veilige limiet blijft. Voor PCA geldt de strikte limiet van maximaal 34 microgram inname per dag. De batches die NRC heeft onderzocht vallen ruim onder deze limiet.

In welke merken paracetamol PCA is gevonden, daar wil het CBG geen uitsluitsel over geven. Binnen de EU valt dat onder het bedrijfsgeheim.