Onderzoek onthult gebrek aan kennis en inconsistent zongedrag

Een recent onderzoek, uitgevoerd door Mádara Cosmetics in Nederland, heeft verontrustende resultaten aan het licht gebracht over het begrip en gedrag van Nederlanders met betrekking tot zonbescherming. Het onderzoek, gehouden in april 2023 en gebaseerd op een steekproef van 1000 Nederlanders tussen de 16 en 60+ jaar, onthult significante hiaten in kennis en inconsistentie in zonbeschermingsgewoonten.

Een opvallende bevinding betreft de werkzaamheidsduur van SPF (Sun Protection Factor) in dagcrèmes en gezichtszonnebrand. Bijna 42% van de ondervraagden wist niet hoe lang SPF in deze producten effectief blijft om de huid te beschermen tegen de zon. Bijna een kwart van de respondenten geloofde dat SPF 4 uur bescherming bood, terwijl een kleine minderheid van bijna 15% dacht dat SPF 8 uur of langer werkzaam was. Slechts 16% van de mannen en 17% van de vrouwen was op de hoogte dat SPF in gezichtszonnebrand of dagcrème slechts 2 uur bescherming biedt.

Effectiviteit

Het onderzoek onthulde ook dat chemische zonnefilters ongeveer twee uur bescherming bieden, wat betekent dat ochtendtoepassingen van dergelijke producten tegen 10 uur ’s ochtends al hun effectiviteit verliezen. Minerale filters kunnen langer werken, mits ze goed op de huid blijven zitten. Echter, door factoren zoals zweten en aanraking van het gezicht, kan de bescherming verminderen. Regulier opnieuw aanbrengen van zonbescherming blijkt essentieel, ongeacht het type filter.

Informatie en educatie

Het onderzoek suggereert dat gebrek aan informatie en educatie kan leiden tot ontoereikende zonbescherming en een verhoogd risico op huidschade. Het merendeel van de Nederlanders smeert alleen op zonnige dagen, wanneer ze veel buiten zijn. Verder gaf 8,8% van de vrouwen en 11,6% van de mannen aan nooit zonbescherming aan te brengen. In vergelijking met Frankrijk en Duitsland, waar respectievelijk 43% van de mannen en 35% van de vrouwen nooit zonnebrandcrème gebruikt, lijkt dit percentage laag.

Experts suggereren dat bescherming tegen de zon noodzakelijk is bij een UV-index (UVI) van 3 of hoger. Gedurende de maanden mei tot en met augustus in Nederland wordt respectievelijk een UVI van 4 (mei) en 5 (juni tot augustus) gemeten. Het onderzoek benadrukt de behoefte aan voorlichting over dagelijkse blootstelling aan de zon en het belang van SPF.

Bron: Puur PR voor Mádara