Noodzaak dialoog over overbodig medicijngebruik

Uit een recent onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) blijkt dat bijna 40% van de patiënten ontevreden is over hun medicijngebruik. De meest genoemde geneesmiddelen waar patiënten mee willen stoppen, zijn bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers, antidepressiva en maagzuurremmers. Hoewel de helft van de patiënten veranderingen zou willen aanbrengen in hun medicijngebruik, bespreekt slechts 30% dit met een (huis)arts of apotheker.

In Nederland behoren bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers, antidepressiva en maagzuurremmers tot de meest gebruikte geneesmiddelgroepen. In 2023 gebruikte 14% van de mensen die medicijnen chronisch innemen vijf of meer medicijnen, terwijl 2% meer dan tien medicijnen chronisch gebruikte. Apotheker Anke Lambooij van het IVM benadrukt dat het belangrijk is om medicatie aan te passen aan veranderende omstandigheden, aangezien het lichaam anders kan reageren op medicijnen met het ouder worden. Momenteel gebeurt dit al tijdens medicatiebeoordelingen door apothekers en artsen.

Bijwerkingen

Veel patiënten geven aan te willen stoppen met medicijnen vanwege bijwerkingen (36%) en het gevoel te veel medicijnen te moeten gebruiken. Twijfel aan de effectiviteit en praktische problemen bij het gebruik worden ook genoemd als redenen om te willen stoppen. Opvallend is dat 70% van de patiënten geen gesprek aangaat met hun arts of apotheker over hun wens om te stoppen met medicijnen. Dit kan te wijten zijn aan de perceptie dat stoppen niet mogelijk is, onwetendheid over de mogelijkheid van een gesprek, of het gevoel dat zorgverleners geen tijd hebben. Eén op de drie deelnemers geeft aan graag een medicatiebeoordeling te willen om te bepalen welke medicijnen ze kunnen stoppen. Anderen zouden graag een eenmalig advies ontvangen van hun (huis)arts (32%) of apotheker (9%).

Bron: zorgkrant.nl