Nieuwere bloedverdunners: geen interactie met miconazol

Sinds 2019 geven gecertificeerde drogisterijen met de Groene Plus altijd een risicowaarschuwing bij negen middelen. Ook voor middelen met miconazol, die worden gebruikt bij schimmelinfecties aan de huid, geldt een risicowaarschuwing. Doordat er nieuwe bloedverdunners op de markt zijn gekomen, kunnen klanten vragen hebben over deze waarschuwing.

De risicowaarschuwing die verkoopmedewerkers bij de overhandiging van middelen met miconazol geven, luidt: “Dit geneesmiddel kunt u niet samen met bloedverdunners gebruiken. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen.” Miconazol kan het antistollingseffect van bepaalde bloedverdunners namelijk versterken, en dat is een ongewenste interactie.

Nieuwe bloedverdunners

In de huidige praktijk blijkt echter dat huisartsen toch miconazol voorschrijven terwijl hun patiënt bloedverdunners gebruikt. Deze patiënten kunnen het middel met miconazol dan bij de drogist aanschaffen. Het blijkt hierbij te gaan om nieuwe bloedverdunners die geen interactie hebben met miconazol. De ongewenste interactie geldt namelijk alleen voor bloedverdunners waarbij controle door de trombosedienst nodig is (te weten acenocoumarol en fenprocoumon). Bij acetylsalicylzuur en de nieuwe(re) bloedverdunners zoals dabigatran, apixaban, edoxaban en rivaroxaban treedt de interactie niet op.

Nuance aanbrengen

De risicowaarschuwing die nu door de verkoopmedewerkers wordt gehanteerd bij miconazol is door de situatie met de nieuwere bloedverdunners niet onjuist, maar het kan wel leiden tot vragen in de winkel. Bij vragen kan altijd de (assistent)drogist erbij worden geroepen die een kleine nuance kan aanbrengen. Het advies dat de (assistent)drogist geeft, is vastgelegd in het protocol risicowaarschuwingen en schept duidelijkheid. De tekst luidt: “Gebruik dit middel niet als u bij de trombosedienst onder controle staat. Miconazol kan de bloedstolling ontregelen.” Deze toevoeging is geheel correct. Ook op de advieskaarten staat het op de juiste wijze weergegeven en worden de bloedverdunners die interactie hebben met miconazol (acenocoumarol of fenprocoumon) juist benoemd.