KNDB-dag: zoektocht naar wat ondernemers zelf kunnen doen

Het is de tweede KNDB-dag onder de nieuwe voorzitter Marinus van Loon. Die nam vorig jaar onder grote belangstelling het stokje over van Frank Turksma. Hij ziet de jaarlijkse ledendag als zeker meer dan puur een bijeenkomst waar sociaal samenzijn en inhoudelijk programma gecombineerd worden: het is ook een dag om te bevestigen welke rol ondernemers kunnen spelen in hun markt. “Onze leden moeten beseffen dat ZIJ bepalen wat de KNDB is en kan doen.”

“Het uitgangspunt om van de jaarlijkse ledenvergadering meer te maken door er een openbaar middagprogramma aan te koppelen, is de wens van het bestuur om veel leden te betrekken bij wat wij proberen te bereiken. En dat is: een zo goed mogelijk ondernemersklimaate n betaalbare arbeidsvoorwaarden. We willen daar het bewustzijn toe scherpen. De veegwet is nu een belangrijke topic, maar het lobbyen bij VWS valt niet binnen de portefeuille van KNDB. Wij richten ons op
de sociaal-economische paragraaf, dus CAO en arbeidsvoorwaarden.
De rol die onze leden kunnen spelen, wordt door henzelf onderschat. Onze leden moeten realiseren dat ZIJ de KNDB zijn. Dat is een uiterst belangrijk facet!”

Centraal

Het valt me op dat jullie vele jaren de KNDB-dag organiseerden in samenwerking met een producent: vaak vond de dag dan bij die producent plaats, wat hem de mogelijkheid bood om zich ook eens van een andere kant te laten zien. Vorig jaar kozen jullie voor een boottocht, dit jaar voor een centrale congreslocatie: hebben jullie de samenwerking met de industrie losgelaten?
“Nee hoor, maar omdat ik pas een jaar weer actief betrokken ben bij de KNDB, kan ik niet zeggen hoe de keuze in het verleden tot stand kwam. Ik sluit echt niet uit dat in de toekomst leveranciers
er weer bij betrokken zullen worden. Dat kan zoals in het verleden, maar dat kan ook als klein beurs-event, waarop zij laten zien wat hun mogelijkheden zijn. Het is namelijk vooral belangrijk dat je dit organiseert op een centrale locatie, omdat je daarmee aantrekkelijk bent voor een zo groot mogelijke groep. Wat dat betreft ligt Antropia supercentraal, en heeft het een zeer goede infrastructuur.”
Het effect van de boottocht was in ieder geval dat er meer bezoekers waren dan gebruikelijk.
“Ja, maar dat ga ik ook een beetje nuanceren. Ten eerste omdat er natuurlijk meer mensen kwamen omdat er een bestuurswisseling was, en mensen wilden afscheid kunnen nemen van Frank en kennismaken met mij. Daarnaast: het moet sowieso beter. Als ik kijk naar andere branches, dan komen er bij ons nog te weinig leden opdagen. Wij zijn al blij als 10-15% van onze leden komt. Dat zou minstens 40% moeten zijn.”

Bindende modus

Denk je dat mensen komen voor het sociale samenzijn of voor het programma?
“Ik hoop en denk voor allebei. Een deel komt voor de gezelligheid, maar ik kan me niet voorstellen dat ze alleen daarvoor komen. Er zijn ook teveel belangrijke dingen die je gezamenlijk kunt bespreken
op zo’n dag!”
Voel je een verantwoordelijkheid om als KNDB ondernemers een mogelijkheid te bieden om ten minste eenmaal per jaar bij elkaar te komen?
“Niet echt. We werken samen met het CBD, en dáár zou die bindende modus gevonden moeten worden. Het zou mooi zijn als ze dat met het Zelfzorgcongres lukt.”
Wat willen jullie met jullie dagprogramma bereiken?
“De veegwet houdt de gemoederen wel bezig. Want het is nog moeilijk om te zeggen wat de échte impact daarvan zal zijn. Wij hebben niet zo tools op de plank liggen die je meteen in de winkel kunt gebruiken. Maar je kunt je als ondernemer wel voorbereiden. We wijzen erop dat je kunt nadenken over je scholing, opdat je mensen goed toegerust zijn. We laten zien dat je kunt samenwerken met partijen als huisartsen, en hoe je je daarop kunt voorbereiden. Maar ook: misschien is het belangrijk dat je in jouw lokale retailveld een andere positie nodig hebt. Hoe doe je dat? Het gaat om voorbereiden en stappen zetten.”Veel ondernemers hebben een aantal goede jaren achter de rug. Is er genoeg flexibiliteit?
“Je moet je sowieso afvragen hoe je dat in de toekomst bestendigt. Besef ook dat er diverse omgevingsfactoren zijn waar je geen invloed op hebt, zoals de gestegen energie- en personeelskosten. Je kunt je huidige omzet niet zomaar extrapoleren naar de toekomst. Want al blijft de omzet misschien wel goed, het gaat uiteindelijk om het resultaat. En het is wel cru als je je personeel kunt belonen, maar jezelf niet.”

“Het programma is redelijk hands-on: we willen mensen aan het werk zetten. En dat geldt niet alleen voor zelfstandigen die veel vrijheid hebben: velen hebben gekozen voor een vastomschreven franchiseconcept, maar dat ontslaat je er niet van om verder te kijken dan je eigen heg.”

Bezoeken?

Bezoek aan het openbare middagprogramma is mogelijk. Lees meer informatie HIER>>

Stem op awards

Tijdens het avondprogramma zullen ook de KOMETEN, METEOREN en NOVA Awards worden uitgereikt, die who-cares in samenwerking met onderzoeksbureau Circana in het leven heeft geroepen. Wilt u uw stem uitbrengen op uw favoriete introductie van afgelopen jaar? Kijk dan HIER>>

Joop Rutte: impact van veegwet nuanceren

Rutte gaat in zijn eigen presentatie in op de impact van de veegwet, maar hij ziet vooral kansen voor de drogist – en wijst op negen belangrijke ontwikkelingen en trends op basis waarvan de drogist
een weg naar de toekomst kan uitstippelen.
Onder die negen ontwikkelingen en trends schaart Rutte onder meer de veegwet, de positie van de drogist in het retailveld, trends in gezondheid en milieu, maar ook lifestyleziekten, mentale stress en de impact van mobiel en online op het shoppergedrag.
“De bedreiging door de Veegwet zal niet zo’n vaart lopen, wanneer de drogist maar meer inzet op advies en de retailorganisaties zich meer focussen op een nuldelijnsrol en gezondheid in brede zin, als branche de Groene Plus body geeft en gezamenlijk blijft optrekken. Want zo kun je je afzetten tegen het supermarktkanaal, zelfs terwijl het marktaandeel van sommige supermarktketens hierin stijgt. Ook op lokaal niveau liggen er veel meer mogelijkheden. Hoewel ik de veegwet een verkeerde zet van de overheid vind, betekent het ook niet het einde van de drogist. Net als AV ooit als een bedreiging werd gezien.” De inleiding van Joop is tevens een discussiestuk voor de verdere middag met de andere sprekers en de zaal.

Frits Offermann: Claim je rol!

Frits Offermann is drogist te Bilthoven, maar ook apotheker en voorzitter van de Verenigde Nederlandse Apotheken (NVA).
“Mijn insteek is dat ik een enorm verschil zie tussen hoe drogisten omgaan met de mogelijke consequenties van de veegwet voor UAD, en wat de aanvliegroute is van de apotheken. Je ziet dat, omdat UAD
voor apothekers van redelijk klein belang is, zij zich niet zo bezighouden met de effecten op de verkoop. Zij kijken meer naar de risicokant van UAD, en willen zoveel mogelijk uit de vrije verkoop halen
Alleen: zoals de veegwet laat zien, gaat de maatschappelijke ontwikkeling de andere kant op! Ik heb de KNMP bevraagd, en die richten hun pijlen meer op het CBG dan op de minister, terecht denken zij dat daar meer mee te bereiken is.
Drogisten maken het van hun kant, vind ik, weer wat te dramatisch. Die dreiging van de veegwet nuanceer ik: ik denk dat als je je werk goed doet en je opleidingen op orde hebt, je de unieke aanbieder
van die producten bent en blijft. Ik zie tankstations en bouwmarkten daar nog niet meteen massaal op inspringen, want het is maar de vraag of ze hier dure schapruimte voor willen vrijmaken.
Het grootwinkelbedrijf gaat dat wel doen, maar daar mis je als consument de privacy. En wat als de iPad het niet doet?”

Jantien Meeuwsen: Winning Team!

Jantien Meeuwsen is adviseur van stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID). In haar presentatie ‘Winning Team’ benadrukt zij de inzetbaarheid van medewerkers, maar ook de kracht van het team als geheel en hoe je dat kunt inzetten binnen je bedrijfsvoering. Het betrekken van je team bij de ontwikkeling van de winkel is eigenlijk een must. Wat dat betreft past het ook weer goed om het in de middag te integreren.
“Een ‘winning team’, zo’n team wil iedere ondernemer wel hebben!”, zegt Meeuwsen. “Maar wat is precies een winning team? Dat is een team waar vanuit openheid en inspiratie, vertrouwen en resultaatgerichtheid, ontwikkeling en innovatie, leiding wordt gegeven en vanuit samenwerking de koers wordt bepaald. Dat is een mond vol en prachtig gezegd, maar hoe doe je zoiets in de praktijk?
Daar wil ik graag vanuit mijn beroep als adviseur duurzame inzetbaarheid wat over vertellen.”
Hoe omschrijf jij die duurzame inzetbaarheid?
“Dat is niets meer of minder dan zo gezond en plezierig door je werkzame leven gaan”, lacht Meeuwsen. “Vanuit deze gedachte gaan we de definitie van een winning team invullen – maar dan niet alleen met woorden: ik bied ook zeker toepasbare tips voor op de winkelvloer. Tips die je gelijk ten uitvoer kunt brengen!”