Griepepidemie begonnen maar dalende coronacijfers

Nederland is officieel getroffen door de jaarlijkse griepepidemie, zo blijkt uit recente gegevens van het onderzoeksinstituut Nivel, het Erasmus MC en het RIVM. Gelijktijdig vertoont het aantal besmettingen met het coronavirus een dalende trend. In de derde week van dit jaar meldden huisartsen van de Nivel Peilstations 70 gevallen van griepachtige klachten per 100.000 inwoners, wat hoger is dan het normale niveau.

Volgens de officiële criteria wordt gesproken van een griepepidemie wanneer meer dan 56 op de 100.000 mensen met griepklachten bij de huisarts verschijnen, en dat is nu het geval. In week drie steeg het percentage positieve grieptests van 40 naar 70 procent. Ondertussen vertoont het aantal gevallen van het coronavirus een afname, wat overeenkomt met eerdere bevindingen uit rioolwatermetingen.

Daling aantal longontstekingen

Sinds begin augustus melden huisartsen een toename van gevallen van longontsteking vergeleken met voorgaande jaren, vooral onder kinderen van vijf tot en met veertien jaar, volgens Nivel. Hoewel het totale aantal patiënten in de derde week van dit jaar licht is afgenomen, van 121 naar 117 per 100.000 inwoners, blijft het aantal kinderen in de leeftijd van vijf tot en met veertien jaar met longontsteking hoger dan in voorgaande jaren, namelijk 97. De piek werd bereikt in het midden van december, toen 172 op de 100.000 kinderen in de leeftijdsgroep van vijf tot veertien jaar een longontsteking had. In de leeftijdsgroep van 15-24 jaar daalde het aantal gevallen van 59 naar 56.

Relatief gezien komt longontsteking het meest voor bij 65-plussers. In deze leeftijdsgroep daalde het aantal mensen met een longontsteking van 245 naar 217 per 100.000.