Gezonder leven stimuleren door inzet van games

LUMC, Universiteit Leiden en De Haagse Hogeschool ontvangen 50.000 euro subsidie van de gemeente Den Haag om zorgprofessionals te helpen gedragsverandering bij burgers te stimuleren. Het project “Alle spelers aan bo(o)rd ter bevordering van positieve gezondheid” onderzoekt of samenwerkingsspellen, waaronder Game2Connect en het Samenwerkingsspel, effectief zijn.

Deze spellen, ondersteund door game-based learning, bevorderen kennis over gezondheid en reflectie op de rol van professionals in interprofessionele samenwerking. De Haagse Hogeschool wil de ervaring met de spellen in kaart brengen en hun effecten op netwerken van professionals en ervaringsdeskundigen evalueren. Het kernteam zoekt nu geschikte deelnemers voor het project, idealiter bestaande groepen van professionals en ervaringsdeskundigen.

Bron: Universiteit Leiden