Gezonde leefstijl leidt tot kwart minder kans op terugkeer van blaaskanker

Uit een onderzoek van het Radboudumc, waarin bijna 900 patiënten jarenlang zijn gevolgd met vragenlijsten, blijkt dat patiënten met blaaskanker die gezond leven, een kwart minder kans hebben op de terugkeer van deze ziekte. Hierbij is gekeken naar het totaalpakket van een gezond gewicht, voldoende lichaamsbeweging en goede voeding, zoals geadviseerd door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF).

Het is voor het eerst dat het effect van een gezonde leefstijl na diagnose onderzocht op de terugkeer van blaaskanker. Uit eerder onderzoek bleek al dat gezond leven de kans op kanker verkleint, maar dit is een van de eerste studies die specifiek kijkt naar de terugkeer van de ziekte. Volgens voedings- en kankerepidemioloog Alina Vrieling, komt blaaskanker heel vaak terug na de eerste operatie. Zo ongeveer bij de helft van alle patiënten. “Patiënten krijgen daarom veel controles en vaak nieuwe behandelingen. Dat is een intensief traject”, aldus Vrieling.

Score voor gezond leven

De onderzoekers vroegen zich af of een gezonde leefstijl de kans op terugkeer van ziekte kan  verlagen. Daartoe werden 885 patiënten uit 22 Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld 3,5 jaar lang gevolgd. Zij hadden blaaskanker die nog niet in de blaasspier was gegroeid, ongeveer driekwart van alle blaaskankers. Onderzoeker Moniek van Zutphen vertelt hier over: “Deze mensen vulden vragenlijsten in over hun leefstijl voor de diagnose en drie maanden daarna. Daarnaast gaven ze ons toestemming voor inzage in hun medische gegevens.”

Op basis van de vragenlijsten werden de resultaten omgezet in een score voor gezond leven. Daarbij werd gebruik gemaakt van de adviezen voor een gezonde leefstijl van het WKOF. Deze hebben betrekking op zowel gewicht, lichaamsbeweging als voeding. Geadviseerd wordt het nuttigen van veel groente,  fruit en volkoren producten, weinig alcohol en rood en bewerkt vlees, alsmede zo min mogelijk ultra-bewerkte producten en suikerhoudende dranken. Van Zutphen: “We wogen het hele pakket aan adviezen mee in de score. Roken was geen onderdeel van deze score, maar daar corrigeerden we wel voor. We weten namelijk dat roken de kans op terugkeer van kanker verhoogt.”

Zelf iets doen

De onderzoekers maakten drie groepen op basis van de score voor gezond leven. Kwam de blaaskanker minder vaak terug bij de meest gezond levende groep? Volgens Van Zutphen wel degelijk. “We zagen 26 procent minder terugkeer van ziekte bij de groep die het hoogst scoorde op gezond leven in vergelijking met de minst gezond levende groep. Daarnaast bleek een gezondere leefstijl samen te hangen met een betere kwaliteit van leven.”

Patiënten die de diagnose blaaskanker hebben gekregen, krijgen op dit moment amper leefstijladviezen. Volgens Vrieling adviseert de uroloog hooguit om te stoppen met roken en om veel te drinken, en dat terwijl veel mensen na de diagnose kanker aan hun arts vragen wat ze zelf kunnen doen. “In onze studie zien we een positief effect van een gezonde leefstijl. We hebben meer studies nodig die onze bevindingen bevestigen voordat we voldoende onderbouwde adviezen kunnen geven. Maar een beetje gezonder leven is altijd een goed idee”, aldus Vrieling.