Zelfzorggeneesmiddelen verkopen zonder fysieke drogist?

Het demissionaire kabinet overweegt een wetswijziging om UAD-geneesmiddelen zonder fysieke aanwezigheid van een drogist te verkopen, maar artsen uiten kritiek.

Het kabinet streeft naar een modernisering van de Geneesmiddelenwet met betrekking tot zelfzorggeneesmiddelen, oftewel UAD-geneesmiddelen, die momenteel uitsluitend in apotheken of drogisterijen verkocht mogen worden. Momenteel vereist de wet dat er een (assistent-)drogist fysiek aanwezig is in een verkooppunt om mondelinge voorlichting aan klanten te geven. Het kabinet overweegt deze aanwezigheidseis te laten varen en wil tevens officiële goedkeuring verlenen aan onlineverkoop. Dit sluit beter aan bij de huidige realiteit, waarin al online UAD-geneesmiddelen worden verkocht zonder fysieke aanwezigheid van een drogist.

Digitaal

Om ‘verantwoorde zorg’ te waarborgen, overweegt men in de wet op te nemen dat een ‘digitaal oproepbare (assistent-)drogist’ voldoende is als verkooppunt. Hierdoor krijgen apotheken of drogisterijen de mogelijkheid om voorlichting te bieden via digitale communicatiemiddelen, zoals een tablet in de fysieke winkel of onlineondersteuning in een webshop.

In een internetconsultatie over deze voorgenomen aanpassing uiten enkele artsen kritiek. Een huisarts benadrukt dat een digitaal communicatiemiddel niet adequaat kan beoordelen of een UAD-middel geschikt is op basis van factoren zoals leeftijd, medicatiegebruik of zwangerschap. Bovendien beschikken veel Nederlanders niet over voldoende digitale of leesvaardigheden om zelf gericht informatie op te zoeken. De huisarts wijst er ook op dat mensen vaak niet weten welke vragen ze moeten stellen om adequaat advies te krijgen.

Suïcide

Een andere huisarts en voormalig IGJ-inspecteur acht met name het toestaan van onlineverkoop onwenselijk omdat dit de rol van de drogist verkleint, terwijl drogisten een belangrijke rol vervullen bij kleine kwalen en klachten, wat de huisartsenzorg ontlast. Een psychiater vreest dat de wijziging het risico op suïcide met dergelijke medicatie vergroot en pleit ten minste voor een verbod op de onlineverkoop van potentieel dodelijke of veelgebruikte middelen.

Bron: Medischcontact.nl