Zelfzorg ontlast reguliere zorg

Zelfzorg waarbij de consument zelf probeert iets aan een klacht te doen is populair. Het gaat in het onderzoek om kleine kwalen als pijn, verkoudheid, hoesten of te hoge of te lage bloeddruk. Patiënten slikken dan paracetamol of andere zelfzorggeneesmiddelen die nuttig zijn, gaan meer bewegen of passen de leefstijl aan.Voor veel mensen heeft zelfzorg meerwaarde. Ook chronische patiënten hebben grote behoefte aan eigen regie over gezondheid en willen zo weinig mogelijk naar een zorgverlener.

Helft klachten verdwijnt

Bijna negen op de tien mensen heeft de afgelopen twee jaar dan ook aan zelfzorg gedaan, bijna iedereen is er positief over en ruim 80 procent van de mensen die zelfzorg toepast zou het de volgende keer weer doen. Met succes: bij de helft van de mensen verdwijnen of verminderen de klachten door zelfzorg zonder tussenkomst van een zorgverlener als apotheker of huisarts. Als patiënten op een juiste wijze zelfzorg kunnen toepassen, voldoet dat aan de eigen behoefte van grote groepen, zo stelt de federatie. Zo kan de beschikbare capaciteit in de zorg ingezet worden voor diegene, bij wie zelfzorg geen of onvoldoende oplossing biedt. Zorgverleners doen er dan ook goed aan zelfzorg actief te bevorderen, bijvoorbeeld door goede informatie te geven, zo luidt de aanbeveling. Ook zouden zorg aangeboden door zorgverleners en zelfzorg nog beter op elkaar aansluiten door online uitwisseling van gegevens.

Samenwerking

Het CBD herkent de bevindingen uit het onderzoek. Directeur Marten Hummel: “Als oplossing voor de klacht kiest de helft van de patiënten en consumenten voor een zelfzorggeneesmiddel. We weten ook dat ruim 80 procent van de zelfzorggeneesmiddelen worden verkocht bij de drogist. De drogist als persoonlijk adviseur is dan ook belangrijk want de ondervraagden laten zich over het juiste zelfzorggeneesmiddel vaker door de drogist dan door de apotheker of door thuisarts.nl adviseren. Juist gebruik van zelfzorg kunnen huisarts en apotheker zeker ontlasten. Zo sturen de drogisten consumenten en patiënten naar de huisarts als dat nodig is en beperken daarmee het te lang ‘zelf-dokteren’. Zo leveren drogisten een belangrijke bijdrage aan de juiste zorg op de juiste plek. Op dit moment onderzoeken we in de proeftuin in onder meer Brummen hoe betere samenwerking tussen drogisten, apothekers en huisartsen hier een bijdrage aan kan leveren, bijvoorbeeld door het uitwisselen van gegevens en het op elkaar afstemmen van gezondheidsadviezen.”