Welke toekomst heeft de branche (nog)?

De meerwaarde van de care retailer in het retaillandschap ligt onder vuur. De consument kan voor zijn zeep en shampoo ook naar de supermarkt, voor zijn deodorant en goedkope parfum naar de Action, voor zijn geneesmiddelen zelfs naar het pompstation – terwijl het internet het de branche op alle vlakke steeds moeilijker gaat maken.

Daarmee staat ook de positie en het imago van de retailer op de tocht: wat is een drogist nog en waartoe staat hij nog op het boodschappenlijstje van de consument? Is een positie als nuldelijnszorgleverancier en als kenniscentrum voldoende om de klant weer de winkel binnen te krijgen? En is het niet opvallend dat vooral retailketens die we wel tot de branche rekenen maar die zichzelf geen drogist noemen, breeduit etaleren dat het goed met ze gaat?

Sommigen – en niet de minsten onder ons – vinden dat we de term drogist beter kunnen laten varen als te beperkend en verouderd, de vraag wordt gesteld of de branche zoals hij is nog wel overlevingskansen heeft.

Belangrijkste vraag

Terechte vragen, maar het kan ook anders. We kunnen onszelf deze vraag stellen: waarom stapt de consument nog bij ons binnen? Maar die kunnen we zowel op een negatieve, als ook op een positieve manier stellen. Dus positief gesteld: onder welke voorwaarden biedt de branche weer wél die meerwaarde, waardoor hij weer op het boodschappenlijstje van de consument terechtkomt?

Het is waarschijnlijk de belangrijkste vraag die de branche zich op dit moment kan (en moet) stellen. Want een gebrek aan imago, aan duidelijkheid, en als eenheid als branche, leidt tot verwarring bij consumenten – en onbekend maakt vanzelf onbemind.

TASK FORCE IMAGO stelt zich ten doel die vraag te beantwoorden, en een visie op de toekomst te formuleren met praktische stappenplannen en handvatten. Niet vanuit een idee van verplichtende afspraken, maar vanuit inzichten die in elke organisatie naar wens kunnen worden vormgegeven. Daartoe zullen zich retailers, toeleveranciers en andere belanghebbenden aaneensluiten in de netwerkgroep met een duidelijk en concreet doel voor ogen.

Unieke kans

Zesmaal per jaar zal TASK FORCE IMAGO samenkomen. Aan het begin van het jaar wordt een doel geformuleerd dat aan het eind van het jaar bereikt moet worden. De inzichten worden open met elkaar gedeeld, maar ook met respect voor elkaars grenzen. Het uitgangspunt: alleen door samen te werken kunnen we als eenheid optreden en de consument een eenduidig, consistent beeld geven van de retailer die catert in de behoefte van de consument naar optimale schoonheid, gezondheid, hygiëne en well being. We hebben nu een unieke kans om in een periode van branchevervaging een scherp en helder beeld van onze branche neer te zetten, die de basis vormt van een goede band met de klant.

Kick off

Op 27 juni aanstaande vindt de kick off plaats van TASK FORCE IMAGO. U bent daarbij van harte welkom – al is het aantal beschikbare plaatsen beperkt. Wilt u uw bijdrage leveren aan een nieuw, gezond imago van de branche, opdat deze branche het optimale uit zijn markt kan halen, meldt u zich dan aan. Dit kan tot vrijdag 24 juni. De toegang is kostenloos. Download hier het programma en meld u aan: dat kan via info@who-cares.nl of rechts op deze pagina, in de sidebar.