Week van de Pijn

Uit onderzoek van het IVM (Instituut voor Medicijngebruik) is gebleken dat de consument te weinig afweet van de pijnstillers de ze gebruiken. Deze Pijnpeiling toont dat meer dan de helft van de ondervraagden de essentiële onderdelen van goed gebruik van pijnstillers, zoals paracetamol en ibuprofen, niet weet. Zelfs bij chronisch zieke patiënten is er sprake van gebrek aan kennis. Het is voor de drogisterijbranche erg belangrijk dat pijnstillers op een veilige en correcte manier gebruikt worden. Het geven van persoonlijk advies aan de consument bij de aanschaf van zelfzorggeneesmiddelen, is daarom van belang. Vanaf 11 november wordt daarom de derde editie van de Week van de Pijn georganiseerd. In deze week staat het zichtbaar maken van de drogist als Erkend Specialist in Zelfzorg centraal. 

_x000D_
_x000D_

Op het moment wordt er door de consument nog te weinig om advies voor zelfzorgmedicijngebruik gevraagd. De bijsluiter wordt weinig gelezen, terwijl dit wel nodig is voor veilig gebruik. Daarnaast blijkt dat het voor veel consumenten niet volledig duidelijk is dat er opgeleide drogisten aanwezig zijn in de winkel, die advies kunnen geven over de medicijnen. Het is belangrijk dat tijdens de Week van de Pijn, hierop ingespeeld wordt door duidelijk te maken dat de drogist het aanspreekpunt is voor juiste zorg bij kleine kwalen. Volgens de directeur van het CBD (Centraal Bureau Drogisterijbedrijven), Marten Hummel, is het van belang dat de klant getoond wordt wat de toegevoegde waarde is van een drogisterij: persoonlijk verantwoorde zorg. 

_x000D_
_x000D_

Tot nu toe zijn consumenten zich nog te weinig bewust van de risico’s die pijnstillers met zich mee kunnen brengen en overschatten zij hun eigen kennis hierover. Het is daarom belangrijk dat drogisten zich actief opstellen en de klant bij aankoop wijzen op de risico’s van de zelfzorggeneesmiddelen, ook wanneer hier niet om gevraagd wordt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat consumenten en patiënten het juist fijn vinden om spontaan advies te krijgen. De resultaten van de Pijnpeiling kunnen hierin ondersteunen en zorgen voor aandacht in de media voor de drogist als Erkend Specialist in Zelfzorg. 

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Te weinig kennis

_x000D_
_x000D_

Uit het onderzoek van IVM komen opvallende resultaten naar voren. Van de onderzochte deelnemers slikt 60% dagelijks pijnstillers, neemt praktisch 25% dagelijks paracetamol en een ruime 10% dagelijks pijnstillers tegen ontstekingen zoals ibuprofen. Opmerkelijk  

_x000D_
_x000D_

De directeur van het IVM, Ruud Coolen van Brakel, merkt op dat te weinig kennis van de geneesmiddelen ervoor kan zorgen dat de consument het per ongeluk verkeerd gebruikt, wat gezondheidsschade kan veroorzaken. Het probleem dat veel (chronische) patiënten genoeg kennis denken te hebben van de geneesmiddelen en de risico’s niet inzien, mag niet onderschat worden. Aangezien zelfzorggeneesmiddelen zonder recept te verkrijgen zijn, is advies van de drogist van essentieel belang. 

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Week van de Pijn

_x000D_
_x000D_

Tijdens deze week besteedt ieder bedrijf aandacht aan het thema ‘Pijn en pijnstillers’, waarbij zij hun eigen gekozen communicatiemiddelen inzetten om actie te voeren. Voorbeelden hiervan zijn acties in de winkel, informatie op de website, huis-aan-huis magazines en folders en het gebruik van verschillende social mediakanalen. In hun communicatie met de klant, kunnen zij verschillend materiaal dat gecreëerd is door het CBD inzetten. Voorbeelden hiervan zijn een online kennisquiz en magazine met informatie over veilig medicijngebruik bij pijn, en content op maat. 

_x000D_
_x000D_

Tot slot noemt Marten Hummel nog dat een goede voorbereiding noodzakelijk is tijdens de Week van de Pijn. Het is van belang dat medewerkers goed op de hoogte zijn van de beschikbare kennis over pijn. Zij kunnen nog eens kijken naar de advieskaarten over Pijn, het magazine Pijn & Griep en het campagnemagazine op het nascholingsplatform Zorg dat je Bijblijft. Hummel: “Als we gezamenlijk een goede invulling geven aan deze landelijke campagne, benadrukken we onze belangrijke positie in de zorgketen.”

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_