Webinar Richtlijn Single Used Plastic

Vanaf 5 januari 2023 is er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor het vergoeden van de kosten voor opruimen, transport en verwerking van SUP-verpakkingen in het zwerfafval. Dit heeft ook op drogisterijretailers invloed. U kunt nu een webinar bijwonen waar dat uit de doeken wordt gedaan.

 

Op 3 juli 2021 is de Europese Single Use Plastic Directive (SUP-richtlijn) in werking getreden. SUP gaat over verpakkingen van kant-en-klare etenswaren (ready to eat) die je direct na nuttiging weggooit. Vanaf 5 januari 2023 geldt vanuit deze  SUP-richtlijn de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor het vergoeden van de kosten voor opruimen, transport en verwerking van SUP-verpakkingen in het zwerfafval.

Deze wijziging in de wet- en regelgeving heeft ook voor drogisterijretailers invloed op verpakkingen, de jaarlijkse aangifte bij het Afvalfonds en de verpakkingenadministratie. Zo zal de afdracht rondom enkele verpakkingen van (ready to eat) voedingsproducten veranderen. De afdracht bij het Afvalfonds vond tot nog toe per kilo plaats en vanaf januari 2023 moet de afdracht gedeeltelijk per eenheid plaatsvinden. De reikwijdte is nog niet helemaal bekend. Wat is bijvoorbeeld de definitie van een ready to eat-product? Het KennisInstituut voor Duurzaam Verpakken verricht hier onderzoek naar en de resultaten worden op 1 november 2022 tijdens een webinar gepresenteerd. Tijdens het webinar geven het Afvalfonds Verpakkingen, Nederland Schoon en het KIDV gezamenlijk uitleg om welke verpakkingen het gaat en wat dit voor bedrijven betekent.

Heeft u interesse om het webinar op 1 november 2022 bij te wonen? Meer informatie vindt u hier.