Wat kunnen we leren van Gezond & Wel?

Als je iemand vraagt hoe het ermee gaat, staat het antwoord al vast: ‘Goed’. Dat geldt zeker als je het bedrijven (of retailorganisaties) vraagt, dus dat zegt niks. Maar er zijn indicaties dat het door de bank genomen goed met de formule gaat.

Een indicatie is deze: de groep laat het met graagte weten, ongevraagd en spontaan. Dat duidt in ieder geval op genoeg zelfverzekerdheid, ook als ’t niet zo heel goed zou gaan. Ook het feit dat de formule nog steeds, zij het licht, in winkelaantallen groeit, is indicatief. Ik weet nog dat ik in 2010 in Amsterdam na het besloten ledenoverleg enkele leden sprak die hier in hun opwinding wat over loslieten: de honderste winkel was aanstaande! Ik dacht toen die primeur al te pakken te hebben, maar door wat tegenslag duurde het toch tot ik meen 2014 voordat de 100 bereikt werd. Inmiddels staat de teller op circa 105.

Consistentie

Maar misschien is een van de beste indicatoren juist wel die jaarlijkse G&W-reis. Want die wordt jaar op jaar goed bezocht – ook dit jaar ging er een bus vol ondernemersechtparen op reis. Dat zijn dus ondernemers die bereid en in staat zijn daar geld voor opzij te zetten en mee te gaan. Ik ken ondernemers die zich dat absoluut niet meer kunnen veroorloven, of zeker ándere prioriteiten hebben.

Wat ook opvalt is de consistentie van de deelnemers. Na enkele jaren afwezigheid vraag je je even af of je nog veel mensen zult herkennen. Gelukkig is dat zo, al zoek je hier en daar wel een naam bij een gezicht. Dat grote aantal bekende gezichten duidt op een laag verloop.

Natuurlijk is consistentie ook elders te vinden, maar de cohesie van deze groep vind ik wel bijzonder. En ook daar is de reis voor bedoeld: om die cohesie te bestendigen. Dat geeft de groep eenheid, flexibiliteit en slagkracht. Ik weet bijvoorbeeld dat een zieke deelnemer tijdens de reis naar Praag onderwerp van gesprek bleef, en dat er actief werd nagedacht over oplossingen voor haar winkelafwezigheid.

Goed voorbeeld

Ook andere formules/retailorganisaties organiseren natuurlijk sociale events. Maar ik ken geen formule waarvan de ondernemers zelf besluiten om een weekend met elkaar weg te gaan. Ik vind dat aan te bevelen. Als de branche iets kan gebruiken, dan is het eendracht en slagkracht. Daarin geeft, vind ik, G&W een goed voorbeeld.

Maar ik wil daarin niemand tekort doen. Heeft u andere voorbeelden, dan hoor ik dat graag!

Ik ga met alle plezier mee. Ik ben niet veeleisend.