Waarschuwing voor medicatieafhankelijke hoofdpijn

Veel mensen grijpen naar pijnstillers om hoofdpijn te verlichten, maar het overmatig gebruik hiervan kan een paradoxale reactie veroorzaken: medicatieafhankelijke hoofdpijn. Deze aandoening wordt steeds vaker erkend als een zorgwekkend fenomeen.

Hoewel pijnstillers doorgaans effectief zijn bij verschillende soorten pijn, is voorzichtigheid geboden bij langdurig gebruik, vooral bij hoofdpijn. Het lichaam kan gewend raken aan de medicatie, waardoor hoofdpijn ontstaat wanneer de medicijnen niet worden ingenomen. Deze vicieuze cirkel staat bekend als medicatieafhankelijke hoofdpijn.

Hoofdpijnbestrijding

Pijnstillers zoals paracetamol, NSAID’s (zoals ibuprofen en naproxen), opioïden en triptanen (gebruikt voor migraineaanvallen) kunnen dit fenomeen veroorzaken. Dit geldt echter alleen wanneer ze specifiek worden ingenomen voor hoofdpijnbestrijding. Het risico op medicatieafhankelijke hoofdpijn is klein bij het gebruik van pijnstillers voor andere soorten pijn.

Voorkomen

Het aantal dagen per maand dat pijnstillers worden gebruikt, is cruciaal voor het ontwikkelen van medicatieafhankelijke hoofdpijn. Bijvoorbeeld, het regelmatig gebruik van paracetamol en NSAID’s gedurende vijftien dagen of meer per maand kan een verhoogd risico opleveren. Het bijhouden van een dagboek kan helpen om het gebruik van pijnstillers te monitoren en overmatig gebruik te voorkomen.

Deze waarschuwing wordt ondersteund door bronnen zoals Thuisarts, Nu.nl en de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging (NHV), die het belang benadrukken van bewust gebruik van pijnstillers om medicatieafhankelijke hoofdpijn te voorkomen.

Bron:  thuisarts, nu.nl, Nederlandse Hoofdpijn Vereniging (NHV)