Voorstel uniforme regels webwinkelen Europa

Omdat grensoverschrijdende online aankopen achterblijven door verschillen in nationale regels, is er voor gekozen om te beginnen met het gelijktrekken van regels voor online verkopen. Garantietermijnen van online gekochte producten zouden door dit wetsvoorstel overal in Europa twee jaar zijn. Margriet Keijzer, Detailhandel Nederland: “Gelijke regels zorgen voor veel duidelijkheid zodat winkeliers met vertrouwen de grens over kunnen. Nu moeten ze nog rekening houden met 28 verschillende nationale consumentenwetgevingen.”

Detailhandel Nederland dringt er bij de Europese Commissie op aan dat ook de regels voor aankopen in fysieke winkels aangepast worden. Er moet één set regels komen die gelden voor alle aankopen in zowel de webwinkel als de fysieke winkel. Keijzer: “Online geldt straks de garantietermijn van twee jaar, maar als het product in de fysieke winkel wordt verkocht kan een andere termijn gelden. Zo kan het voorkomen dat bepaalde producten, zoals een vloer, deels in de winkel worden besteld, en deels online. Dan moeten natuurlijk wel dezelfde garantietermijnen gelden, anders wordt er een onwerkbare situatie gecreëerd.”

Uit eerder onderzoek van Detailhandel Nederland bleek al dat 20% van de winkeliers graag wil groeien over de grens, door fysieke winkels of webshops te openen. Echter, het merendeel doet dit vooralsnog niet omdat deze groep sterk geremd wordt door grote verschillen in nationale regels. Dit wetsvoorstel draagt, voor wat betreft grensoverschrijdende handel, bij aan uniformiteit in regels.

Persbericht van Detailhandel Nederland