Vitamine D kan een probaat middel zijn tegen een despressie

Vitamine D tegen depressie

Het is algemeen bekend dat kinderen tot 4 jaar, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een getinte huid baat hebben bij extra vitamine D. Maar ook mensen die onvoldoende zonlicht op hun huid krijgen. Vitamine D blijkt echter in bepaalde gevallen ook goed te zijn tegen een depressie.

Uit een onderzoek waarover is gepubliceerd in het tijdschrift Food Science and Nutrition staat beschreven dat vitamine D ook zorgt voor vermindering van klachten bij mensen met een depressie en bij vrouwen met een zwangerschapsdepressie. Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat een dagelijkse dosering van 2000 internationale eenheden (IE) of 50 microgram gedurende twaalf weken effectiever was dan een neppreparaat. Echter gaf meer slikken – tot 4000 IE – geen beter resultaat maar een hogere dosering, boven de 4000 IE juist weer wel. Voor die dosering is het echter wel noodzakelijk daarbij medische begeleiding te krijgen. Opmerkelijk was wel dat uit het onderzoek bleek dat depressieve 65-plussers geen baat bleken te hebben bij extra vitamine D.