Veegwet: deur staat open, maar mogelijk niet wagenwijd

Tijdens het debat in de plenaire zaal van de Verzamelwet VWS hedenochtend werd ook de intentie besproken van minister van VWS Ernst Kuipers om het toe te staan dat een drogist op afstand, via bijvoorbeeld een iPad, advies te geven aan de kopende consument. Het amendement dat Joba van den Berg (CDA) indiende, vormde daarmee een breekijzer, maar bleek niet voldoende om de minister te overtuigen. Wel kwam hij met een concessie.

Het debat concentreerde zich, wat zelfzorg betreft, om de vraag of het wenselijk is dat consumenten bij de aankoop van UAD-zelfzorgmiddelen geadviseerd mogen worden door een drogist op afstand, of dat deze fysiek aanwezig zou moeten zijn.
Het antwoord van de minister was daarbij kort, maar ook hardnekkig: in de huidige situatie mag dat op afstand adviseren al, we passen alleen de wet aan de praktijk aan. Dit ondanks ettelijke brieven van medische en consumentenorganisaties dat dit een onveiligere situatie zou opleveren.
De minister stelde dat onder de bestaande wetgeving advisering op afstand al mogelijk is en ook al plaatsvindt, maar dat het schrikbeeld van pompstations, bouwmarkten en supermarkten en masse UAD-producten gaan verkopen (met advies op afstand) geen realiteit is geworden. Echter hebben de laatste jaren juist veel retailers, van Albert Heijn tot Action, nadrukkelijk aangegeven dit wel te willen doen.
Maarten Heijink van de SP legde met name de nadruk op het gegeven dat door de wetsaanpassing veel meer verkooppunten voor zelfzorg gaan ontstaan – iets wat bijv. D’66 in het kader van een bredere toegankelijkheid toejuicht. Er werd ook op gewezen hoe ‘verbijsterend gemakkelijk’ (aldus Lisa Westerveld (groen Links)) grote hoeveelheden UAD-geneesmiddelen online kunnen verkocht worden – vaak met kwantumkortingen – zonder enige vorm van controle of advisering.

Voorwaarden aanscherpen

De minister benadrukte wel dat advisering per tablet niet inhoudt dat de consument op zo’n tablet kan gaan zitten googlen, maar dat hij/zij direct in contact moet komen, in beeld en geluid, met een gediplomeerd drogist die hem kan helpen – en die in dienst is van de winkel. Verder heeft de minister heeft het CBG al gevraagd om nog eens te herbeoordelen welke producten in de UAD-lijst zouden moeten voorkomen. “Ik ben niet van plan om de NSAID’s uit UAD te halen, maar als het CBG dat adviseert, dan sta ik daar wel open voor.”
Maar hij deed uiteindelijk nog wel een concessie: “Ik wil wel laten onderzoeken of de verkoop bij invoering van de veegwet onder wellicht strengere voorwaarden moet plaatsvinden, en hoe dat zal worden nageleefd. We kunnen dan bepalen waar we online en in de UAD-winkel de voorwaarden moeten aanscherpen, en of online wel helpt bij een betere informatievoorziening en advisering van consumenten.”
Aanstaande dinsdag gaat de Tweede Kamer tot stemming over. Of de Verzamelwet VWS dan ook ter sprake komt, is echter de vraag. Want Kuipers kreeg nog wel wat huiswerk mee van Van den Berg en Heijink. Besloten werd dat als hij de antwoorden op hun vragen niet voor de stemming kan aanleveren, de stemming sowieso een week wordt uitgesteld.
Wordt vervolg dus.