Training rond agressie voor apotheekmanagers

Het Kenniscentrum voor Agressie (KCVA) en de Apotheek Totaal Groep lanceren samen de eerste training ‘Bedrijfsmatige kijk op agressie’ voor het management van apotheken.

Agressie is een veel voorkomend thema in organisaties en vanuit de overheid is het verplicht om hiervoor een plan van aanpak te hebben. Ook apothekers zoeken naar de beste manier om in te spelen op deze situaties en, nog liever, deze te voorkomen. Om hen te helpen is in opdracht van De Apotheek Totaal Groep een training ontwikkeld met specifiek aandacht voor de managementkant van het omgaan met agressie. Hiervoor is gekozen voor de expertise van het KCVA om deze training te geven in september. De training sluit aan op de wettelijke verplichtingen volgens het Arbobesluit en het Burgerlijk Wetboek.

Bedrijfsmatige kijk op agressie

Tijdens de managementtraining ‘Bedrijfsmatige kijk op agressie’ ontvangen apothekers en andere belangstellenden informatie en kennis over waaraan een apotheek moet voldoen, wat er preventief kan worden gedaan, welke 11 maatregelen de apotheker dient te treffen om de werknemer te beschermen tegen agressie en wat de effecten binnen het team zijn als er agressie heeft plaatsgevonden in de apotheek. Een extra onderdeel is leren omgaan met mogelijke agressie binnen het team.

De training is voor iedereen toegankelijk, er is een open inschrijving voor apothekers uit heel Nederland. Accreditatie voor hen is aangevraagd.  Meer informatie over deelname, locaties en data: Workshop: Bedrijfsmatige kijk op agressie | Apotheek Totaal Groep.

 

Voor drogisten die interesse hebben in trainingen mbt agressie heeft CCV trainingen https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheidsbeleving/praktijkvoorbeelden/alle-praktijkvoorbeelden/omgaan-met-agressie-en-geweld/   en FHKN (van de vakbonden)  https://veiligwerken.fhkn-academy.nl/