Toename vergiftigingen door paracetamol

In de afgelopen vijf jaar heeft het Belgische Antigifcentrum een alarmerende stijging van een derde opgemerkt in het aantal oproepen met betrekking tot incidenten met paracetamol. Hoewel deze pijnstiller vaak voorgeschreven wordt en over het algemeen als veilig wordt beschouwd, kan een overmatige inname ernstige gevolgen hebben.

Een overdosis kan schadelijk zijn voor de lever en in het ergste geval zelfs tot de dood leiden. Daarom is het van cruciaal belang om zorgvuldig de voorgeschreven doseringen te volgen en waakzaam te zijn voor de mogelijke risico’s van ongecontroleerd gebruik.

Stijging

Het Antigifcentrum, dat dag en nacht bereikbaar is voor deskundig advies, ontving vorig jaar meer dan 23.000 oproepen met betrekking tot medicijnen. Ongeveer twaalf procent van deze oproepen ging over paracetamol, wat neerkomt op zo’n 2.640 meldingen van incidenten met deze pijnstiller. Dit aantal is maar liefst 33 procent hoger dan vijf jaar geleden. Vaak betreft het gevallen van een overdosering.

Verklaring

Het Antigifcentrum heeft verschillende verklaringen voor de toename van incidenten met paracetamol. Woordvoerder Patrick De Kock wijst op infecties en de covid-epidemie, waardoor mensen meer paracetamol in huis haalden en ook daadwerkelijk innamen. Hoewel paracetamol een populair en over het algemeen veilig product is, heeft het toch een toxische marge die niet overschreden mag worden.

Paracetamol in de vorm van bruistabletten of pillen wordt gebruikt om koorts te verlagen en pijn te verzachten. Het is toegestaan om maximaal vier gram per dag, verspreid over zeven dagen, te gebruiken. Bij een hogere dosis kan er een overdosis optreden met schadelijke gevolgen voor de lever. De Kock waarschuwt dat bij overmatig gebruik je in eerste instantie misselijkheid kunt ervaren, gevolgd door pijn aan de lever. Na de derde dag kan deze pijn ondraaglijk worden. Het is dus van groot belang om de aanbevolen doseringen te respecteren om ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen.

Bron: VTM NIeuws