Toch in aanmerking voor TOGS

De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Deze geregistreerde nevenactiviteit sluit soms beter aan op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beide € 4.000).

Mogelijk biedt dit ook soelaas voor drogisterijen met een (schoonheids)salon binnen hun rechtsvorm. De regeling is HIER te vinden.