Stichting DPB groeit voorbij honderd leden

De avond in Woudenberg, waar de Stichting Drogisterij en Parfumerie Belangen haar visie uiteenzette en ondernemers vroeg zich bij haar aan te sluiten, heeft zijn vruchten afgeworpen. In een klap groeide de club naar meer dan honderd deelnemers. Waarom was de avond zo’n succes? De stichting hield de toehoorders zowel een stok als een wortel voor. Een wel heel interessante wortel.

Een enkeling keek bij binnenkomst verontrust naar de bijna lege zaal, maar die had zich dan ook in de aanvangstijd vergist: toen de klok van achten sloeg, was de zaal volgestroomd en werd zelfs een aanpalende ruimte voor bezoekers geopend. Naar schatting 150-200 mensen waren naar Woudenberg gekomen om te horen welke perspectieven de stichting DPB zag én bood. En dat was niet niks. ”Ondernemers laten niet alleen fors geld liggen, zij accepteren dat alsof het de normaalste zaak van de wereld is”, zo zei Henk Havinga. ”Ondernemers moeten vaak rondkomen van een schamel loontje, terwijl er echt wel geld te verdienen is. Die financiële ruimte ligt vooral bij de leveranciers – en die hebben er best wel wat voor over om met u goede zaken te doen. Maar dan wel als aaneengesloten groep ondernemers die zich committeren aan de gemeenschappelijk afspraken.”

FATSOENLIJK SALARIS

De stip aan de horizon werd heel concreet vastgesteld, zei voorzitter Ben Denekamp: ”Wij vinden dat een ondernemer een fatsoenlijk salaris van rond de 40.000 euro per winkel moet kunnen verdienen. Dat kan, omdat elke ondernemer gemiddeld 30.000 euro in rendement kan stijgen. Wij kunnen u die garantie geven als we voldoende volume hebben.”

Natuurlijk waren er vragen en bedenkingen. Vooral wilden enkele aanwezigen zien hoe de stichting zijn plannen gaat concretiseren.

”We zijn al heel ver”, meldde Denekamp. ”Partijen zoals leveranciers hebben veel interesse. Plannen voor logistiek, marketing, winkelautomatisering en voor iedere winkel een eigen website liggen uitgewerkt klaar. De genoemde calculaties zijn realistisch en bereikbaar, maar dan moet men zich wel committeren.”

Gelukkig bleek al direct dat de presentatie effect had: nog voor de klok tienen had geslagen, committeerde zich de eerste nieuwe deelnemer zich, snel gevolgd door vele anderen. Naar verwachting zijn enkele tientallen ondernemers die avond lid geworden en hebben de intentieverklaring getekend.

INTERESSANTE PARTIJ

De stichting vindt 150 winkels het absolute minimum om voor de onderhandelingen een interessante partij te zijn. ”We gaan voor minimaal 150 intentieverklaringen om samen onze doelstellingen voor de winkels te realiseren”, aldus Denekamp. Daar staat de teller nog niet op, maar het komt in de buurt. In een eerder bericht op careretailer.nl liet Denekamp al doorschemeren dat het daarmee niet hoeft te eindigen: ”Het mogen ook 400 winkels of meer worden en bij voorkeur de totale zelfstandige markt.”

Wordt DPB daarmee een concurrent van de bestaande retailhuizen?

”Nee, de voorkeur gaat er vanuit onze plannen eerst te delen met partijen als FACO en Mosadex, maar er zijn ook buitenlandse partijen en fabrikanten zeer geïnteresseerd om met ons samen te gaan werken. We willen de beste deals maken voor onze leden, en daar zijn veel mogelijkheden voor.”