Senatoren stellen vragen over Veegwet

Binnenkort zal de Eerste Kamer zich buigen over de Veegwet, waarin onder andere de kwestie van de iPad-drogist (artikel 62) wordt behandeld. Dit wetsvoorstel werd op 31 januari 2023 al goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Om de Eerste Kamercommissie van VWS te informeren over mogelijke onzorgvuldigheden en juridische onduidelijkheden in de wetswijziging, hebben CBD en partners zoals het IVM hun standpunten reeds gedeeld. De senatoren hadden tot en met dinsdag 14 maart de tijd om eventuele vragen in te brengen, waarop minister Kuipers van VWS uiterlijk op 28 april met een antwoord zou komen.

Vragen

Dankzij de inzet van CBD en partners hebben de fracties van PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en CDA goede vragen ingebracht met betrekking tot artikel 62. D66 heeft nog geen vragen gesteld over dit onderwerp, maar heeft wel opgemerkt dat de voorgestelde wijzigingen in de Veegwet normaal gesproken geen substantiële beleidsveranderingen omvatten. CBD en IVM zullen de reacties van de regering blijven monitoren, vervolgvragen voorleggen aan de fracties en nieuwe media-aandacht genereren.

Eerste Kamer

Het is nog niet bekend wanneer de Eerste Kamer de Veegwet zal behandelen, maar de laatste Eerste Kamervergadering in de huidige samenstelling vindt plaats op 6 juni 2023. Er bestaat een kans dat de Veegwet door de nieuwe Eerste Kamer zal worden behandeld. Gezien de grote winst van BBB tijdens de provinciale verkiezingen, wordt onderzocht welke standpunt de nieuwe senatoren innemen in de discussie rondom de iPad-drogist.