Samenwerkingen verstevigen vitale rol drogist

Even traditioneel als de hollandse kost is dat de beide voorzitters, Monica van Ee van de NCV en Ed van de Weerd van het CBD, terugblikken op 2020 en vooruitkijken naar het voor ons liggende jaar.Voor de NCV was 2020 qua omzet geen goed jaar, zeker omdat kappers en schoonheiddspecialisten tijdelijk de deuren moesten sluiten. Hoewel de drogisterijen geopend bleven, was de aandacht voor cosmetica daar minder. De focus lag op de persoonlijke verzorging. Aan de andere kant werd, zo benadrukte Van Ee, de rol van persoonlijke verzorging voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid wel duidelijker: “Wij hebben een survey gedaan onder stakeholders. Daaruit blijkt dat wij een autoriteit moeten zijn, met een betrouwbaar image en veilig producten. Wij worden heel snel als de grote boze wolf gezien, want luxe: dat is niet noodzakelijk. Maar deze tijd laat zien hoe belangrijk het is om met een gezonde huid en verzorgd uiterlijk goed in je vel te zitten. Je moet voor jezelf zorgen: ook dat is onderdeel van je gezondheid. Het effect van cosmetica op het zelfvertrouwen en welbevinden van de consument is groot.”

Omzetplussen

Drogisten blikken met meer tevredenheid terug, zei Van de Weerd: “Het was geen briljant jaar, maar wel een goed jaar. Belangrijk is dat drogisten door de overheid nu als een vitale branche worden beschouwd, net als de levensmiddelenwinkels. Onze omzet is wel iets gegroeid, enerzijds omdat mensen coronagerelateerde producten zochten, anderzijds omdat ze nauwelijks op vakantie gingen, dus de business bleef thuis. Het overgrote deel van de spullen die mensen nodig hadden voor hun gezondheid en persoonlijke verzorging, wordt nopg altijd via de drogisterijbedrijven verkocht. Maar welke hebben niet zulke omzetplussen gehaald als de supermarkten.”

Specialist en coach

Een gevolg van de coronacrisis is dat gezondheid en welzijn bij de consument absoluut top of mind is geworden. Niet langer wachten tot mensen ziek worden maar meer aandacht voor welzijn en welbevinden zodat ziek worden juist wordt voorkomen. Daarmee staat de deur open voor de drogisterijbranche om een rol te claimen als nuldelijnszorgspecialist en leefstijlcoach. “De drogist heeft een belangrijke rol in het draaiende houden van de maatschappij en is daarom erkend als cruciale sector. Wij hebben de kennis en producten om Nederland gezond te houden.”

Samenwerking met CBG

Nu is dus het moment daar om de rol van de essentiële drogist te bestendigen. En dus is het belangrijkste nieuws van de nieuwjaarsreceptie wel dat er steeds meer initiatieven zijn, waarin drogisten steeds meer met andere stakeholders samenwerken. Jeroen Kemperman, manager strategie van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, ziet een vacuüm tussen de nuldelijn- en eerstelijnszorg waarop de drogist kan inspelen. Hij haalde de proeftuin in Brummen aan waar op initiatief van het CBD drogisten, apothekers en huisartsen samenwerken. “Als de drogist zijn taken serieus neemt en dat met certificatie ook laat zien, zijn zorgverzekeraars heel geïnteresseerd in samenwerking. Denk daarbij aan het bieden van voordelen voor Nederlanders die kunnen aantonen goed voor zichzelf te zorgen.”

En Hugo Hurts, directeur van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, zei dat “de drogist hard heeft gewerkt aan haar kwaliteitsbeleid, waarmee het veilig gebruik van geneesmiddelen wordt bevorderd. De focus lag dit jaar vooral op vaccinaties en medicijnen in ziekenhuizen; dat raakt de drogist minder. Maar in kantlijn van dit geweld hebben we ons wel gerealiseerd dat heldere communicatie van medicijnen van belang is. Ook de drogisten kregen veel vragen over het gebruik van vitamine D, zink en ibuprofen bij corona: hoe werken ze, helpen ze wel, hoe gebruik je ze? Essentiele vragen. Dat is waar CBG en drogisten elkaar vinden: heldere informatie. De drogisterijbranche heeft de afgelopen jaren enorm gewerkt aan kwaliteitsbeleid. Dat heeft er sterk aan bijgedragen dat de relatie tussen CBG en CBD is verbreed en verdiept. En dat zal in de loop van dit jaar formeel worden bevestigd in een  samenwerkingsovereenkomst.”

Apotheker als collega

Van de Weerd vertelde dat er een actieve samenwerking met het CBG is gestart “om te kijken in hoeverre wij meer vorm kunnen geven aan het onlasten van de eerstelijnszorg. 8% van de consulten van huisartsen zijn overbodig: heel veel kwaaltjes kan de patiënt zelf oplossen, als hij bij de drogist het juiste product vindt met het juiste advies. We zoeken samen met het CBG naar middelen om dat beter aan te bieden, zodat Nederland geholpen wordt en niet massaal naar de huisarts moet.”

Van de Weerd ziet daarbij de apotheker niet als concurrent maar als collega: “Ik zie dit niet als iets dat exclusief tot het terrein van de drogist behoort. Hoewel ik me wel enigszins kan voorstellen dat zij zich wat berdeigd voelen, er MOET iets gebeuren.”

Persoonlijk advies en samenwerken

Kitty Koelemeijer, hoogleraar Nyenrode Business Universiteit, plaatste de rol van de drogist in een bredere, ook sociale context: “De behoefte aan sociale binding, persoonlijk contact en advies is in deze online maatschappij heel groot. Het belang van persoonlijk advies neemt toe. Een volgende stap kan zijn dat drogisten, kappers en schoonheidssalons meer gaan samenwerken, online en in winkels meer naar elkaar doorverwijzen om zo klanten beter te bedienen.”

Directeur van VNO/NCW Cees Oudshoorn zei dat de crisis heeft laten zien dat “ons volksgezondheidsstelsel niet op crisis is ingesteld. Het is improviseren.  We leren dat nu. De crisis legt bloot wat niet goed gaat: bij eb komen de wrakken boven. Zo functioneert de arbeidsmarkt niet goed. Aan de andere kant: de crisis toont de kracht van innovatie. Want dankzij de digitale versnelling konden de meesten van ons toch door blijven werken.2021 wordt het jaar van de verlossing.”

Op de foto: Links Ed van de Weerd (CBD), midden Monica van Ee (NCV) en presentator Theo Verbruggen