RTL5 zoekt slachtoffers diefstal

Het idee is de beveiliging, aanhouding en vervolging onder de aandacht van kijkers te brengen. Het gaat om recente ervaringen van achterliggende jaren. Mogelijk dat er ook beeldmateriaal beschikbaar is. Ondernemers die binnen de doelgroep vallen en aan deze serie mee willen werken, kunnen contact opnemen met het KNDB-secretariaat waarna de gegevens van het productieteam gedeeld zullen worden.