Opsporing coronavirus met smartwatch

Radboudumc Nijmegen onderzoekt opsporing coronavirus met smartwatch, zo werd op Radio 1 gemeld. Het betreft een smartwatch van   Google dochterbedrijf Verily. De smartwatch wordt nu al ingezet in een onderzoek naar de opsporing van de ziekte van Parkinson. Hoewel de smartwatch oorspronkelijk niet is bedoeld voor de opsporing van andere ziekten, zijn de onderzoekers van het Radboudumc enthousiast dat de smartwatch mogelijk ook het coronavirus in een vroegtijdig stadium kan opsporen en vaststellen.

De smartwatch beschikt over vele sensoren die bijvoorbeeld de hartslag en de huidweerstand meten. Door veranderingen in deze sensordata te koppelen aan vragenlijsten die door dragers van de smartwatch worden ingevoerd, kan mogelijk een verband gevonden worden tussen de besmetting met het coronavirus en veranderde data uit de sensoren in de smartwatch. Op die manier zou de smartwatch bij kunnen dragen aan de opsporing en diagnose van het coronavirus.

De proef met de inzet van het Verily horloge duurt in eerste instantie drie maanden.