Oproep tot actie tegen veegwet

‘Ieder geluid dat neerdaalt in Den Haag is meegenomen’

In april van dit jaar haalde een brandbrief van ondernemer Harry Piet kranten en tv. In die brief schreef hij, namens heel zelfstandig drogisterijland, over een zogeheten veegwet, waarin een wetswijziging was opgenomen die vanuit het perspectief van de drogisten niet alleen tot enorme gezondheidsschade kan leiden, maar ook de toekomst van het beroep in de weegschaal kan leggen. In de tweede week van november staat de behandeling van die wetswijziging gepland, dus is het tijd om Harry eens aan de tand te voelen: hoe staat het ervoor, en wat kan de branche alsnog doen om deze veegwet van tafel te vegen? Harry vindt dat de drogist nu echt in actie moet komen. 

Artikelen in landelijke kranten, een half uur Pointer op radio 1 en items in diverse journaals: je brief maakte heel wat los in april. Wat is het effect ervan geweest?

“Deze vermaledijde veegwet zou voor de zomer worden behandeld in de Tweede Kamer. Dat is dus niet gebeurd, en de plenaire behandeling van deze wet is nog steeds niet in de Kamer geweest. Met de wetenschap van nu had ik al die publiciteit veel liever nu gehad, vlak voor behandeling van de wet in november.”

Maar wat is er sinds dit voorjaar gebeurd?

“Hoe dan ook heeft alle ophef en commotie wel enige zin gehad. Kamerlid Joba van den Berg van het CDA heeft, ten tijde van onze media-inspanningen, een amendement ingediend om deze onzinnige wetswijziging uit die veegwet te halen. Dit amendement wordt tijdens de behandeling in de Kamer concreet ter sprake gebracht.”

Is de drogisterijbranche zèlf voldoende actief en bekend met wat de impact van die veegwet zou kunnen zijn?

“Iedereen weet toch wel weet waar ik het over heb? Nou ja, voor de enkeling die onder een steen heeft gelegen: we hebben een minister, Kuipers, die uit de zorg komt en nota bene zelf patiënten heeft langs zien komen met overdoseringen en verkeerd gebruik van medicijnen. En deze minister heeft als een soort komma-en-puntartikel gemeend zelfmedicatie vrijwel zonder actieve tussenkomst vrij te geven voor supermarkten en tankstations, en als er aanleiding toe is zelfs bakkerswinkels, cafetaria’s, tankstations en kledingwinkels! Er zou dan wel een vangnet zijn om advies te faciliteren, maar dat gaat om een tablet bij het schap en een medewerker op het hoofdkantoor van de retailer. Een volstrekt wassen neus, om de schijn van veiligheid te wekken.”

Hoe onveilig zou het zijn, denk je?

“Er wordt met zelfzorgmiddelen maar wat aangeklooid. Iedereen heeft daar voorbeelden van en we geven ik weet niet hoe vaak adviezen. Je moet er niet aan denken dat die middelen zonder tussenkomst bij minder bekwame mensen of kinderen terechtkomen. En geloof me, dat zou straks een fluitje van een cent zijn. We doen de sigaretten in grijze garderobekasten en daarvoor in de plaats leggen we geneesmiddelen lekker commercieel in de schappen van de supermarkt!”

Werkt het bij politici niet tegen je dat hier ook sprake is van een eigenbelang: het voortbestaan van de drogist?

“Mijn pleidooi gaat voor het grootste deel over volksgezondheid en niet over drogisten. We verkopen wel ibuprofen, maar ik heb nog nooit een drogist actief een tweede doosje zien aanprijzen. Ook wij zijn terughoudend en bewegen veel liever richting preventie. Maar heel vaak is een curatieve oplossing helaas de meest effectieve. En een goed advies is dan onmisbaar.”

Iedere stem

Het CBD is op allerlei manieren bezig om permanent druk te houden op politici om tegen deze wet te stemmen, en ze roepen op om voor het amendement van Joba van den Berg te stemmen. Gaat dat lukken, denk je?

“De trieste waarheid is dat het in Den Haag nu even om hele andere dingen gaat: grensoverschrijdend gedrag, oorlog, torenhoge inflatie en de energieprijzen waar half Nederland wakker van ligt. Het gevaar is dat we het een beetje langs ons heen laten gaan. We moeten voorkomen dat we de put pas gaan dempen als het kalf allang verdronken is.”

De vraag is dus hoe je niet alleen Den Haag maar ook drogisten scherp op de bal houdt. Hoe kan de branche de komende weken dan nog een rol spelen in de besluitvorming in de Kamer?

“Nou, wij gaan geen vlaggen op zijn kop hangen. We gaan ook geen gapers naar de politie gooien en al zeker niet bij Kuipers thuis voor de deur staan jennen. Maar we kunnen wel aan iedereen en overal kenbaar maken dat dit plan onzalig en gevaarlijk is! Om te beginnen: vertel het je klanten. Vertel het zo vaak mogelijk. Gebruik je netwerk. Laat lokale politici weten wat er speelt en vraag ze om te helpen dit in Den Haag duidelijk te maken, of er iets over zeggen in de media. Ieder geluid dat neerdaalt in Den Haag is meegenomen.

Ik ken ook huisartsen die dit plan bizar vinden. Laat ze dat concreet en duidelijk uitspreken. En dan: zorg dat je alle feedback en alle publiciteit die je krijgt naar het CBD stuurt. Die sturen dat weer naar de Kamerleden of hun medewerkers. Iedere stem tégen is er eentje gewonnen vóór de onwetende zorgconsument.

Wil iemand hier met me over sparren, dan sta ik daar open voor. Verder zou ik vooral contact opnemen met het CBD.”