Onjuist medicijn geselecteerd

Tijdens het verwerken van recepten in de apotheek kan het eenvoudig voorkomen dat er een vergissing wordt gemaakt bij het selecteren van het juiste geneesmiddel, zoals blijkt uit het volgende incident.

Recentelijk heeft een apotheek per abuis het verkeerde geneesmiddel aan een patiënt verstrekt. Een arts schreef Modalim (ciprofibraat) 100 mg tabletten voor, maar het ApotheekInformatieSysteem herkende het voorgeschreven product niet.

Handmatige verwerking

Bij handmatige verwerking door een apothekersassistent werd per ongeluk modafinil 100 mg tabletten geselecteerd, een geneesmiddel bedoeld voor narcolepsie. Zowel de assistent als de controlerende apotheker merkten de fout niet op, waardoor de patiënt het verkeerde medicijn ontving. Na enkele maanden ervoer de patiënt bijwerkingen en stopte met het geneesmiddel. Een jaar later ontdekte de arts de fout tijdens een controleafspraak. Deze gebeurtenis benadrukt de risico’s van handmatige receptverwerking en onderstreept het belang van nauwkeurige controles in het apotheekproces.

Bron: IVM