Onderzoek – apotheker kan belangrijke rol vervullen  in zelfzorgadvies

Bij kwalen waarvoor zelfzorggeneesmiddelen beschikbaar zijn, wordt door huisartsen vaak toch een receptgeneesmiddel voorgeschreven. De rol die apothekers daarin kunnen spelen, wordt nog niet goed benut, aldus dr. Rian Lelie-van der Zande.
Het geven van voorlichting over zelfzorg kan mensen in staat stellen om goed-geïnformeerd beslissingen te nemen. Maar vaak wordt een receptgeneesmiddel voorgeschreven voor kwalen waarvoor ook zelfzorggeneesmiddelen beschikbaar zijn. Apothekers zijn specialisten op het gebied van geneesmiddelen. Toch is hun rol op het gebied van zelfzorgadvies nog beperkt. Een gemiste kans? Dr. Rian Lelie-van der Zande (apotheker geneesmiddel en maatschappij) promoveerde onlangs met haar proefschrift The role of the community pharmacist in minor ailments: Focus on uncomplicated urinary tract infection in women, waarin zij de rol van de openbaar apotheker bij de behandeling en preventie van kleine kwalen onderzoekt. In haar onderzoek focust Rian Lelie op (herhaalde) blaasontsteking bij vrouwen, maar de uitkomsten van haar onderzoek kunnen doorvertaald worden naar andere kleine kwalen.

Overleg

Als belangrijke belemmeringen voor het bevorderen van kwalitatief zelfzorgadvies door apothekers noemt Lelie het ontbreken van parate kennis over kleine kwalen, een goede samenwerking tussen apotheker en huisarts op gebied van zelfzorg, tijdsdruk en voorrang voor receptmedicatie. Ook benoemd Lelie in haar proefschrift de taak voor apothekers, andere zorgverleners en overheidsorganisaties om consumenten bewust te maken van het belang van veilig gebruik van zelfzorggeneesmiddelen.  Dr. Lelie concludeert dat openbaar apothekers een belangrijke rol kunnen spelen bij zelfzorgadvisering en zo de druk op de huisarts kunnen verlichten.
Dit bericht is gepubliceerd door Neprofarm, en is HIER>> in zijn volledigheid te lezen.