Omgaan met agressie in winkel

Maar liefst 24% van al het winkelpersoneel wel eens wordt bedreigd. Jaarlijks zijn dat er 18.000, circa 600 per dag. Dit blijkt uit een veiligheidsmeting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het aantal winkelovervallen is wel gehalveerd.

LEES MEER>