Nieuwsbrief DPB over surseance DA

DPB schrijft: ”Gezien de impact van de huidige situatie, vinden wij het van belang dat deze informatie zo breed mogelijk wordt ontvangen. Ook als u geen DA ondernemer bent vinden wij dat u ook van de huidige situatie op de hoogte moet zijn.

Beste collega’s, we zijn gisteren allemaal overvallen door het nieuws met betrekking tot de surseance van DA. U begrijpt, dat we benaderd worden door veel collega’s en partijen in het land. De stichting blijft de pers breed informeren over de ontstane situatie. Dat er onduidelijkheden zijn hoe het verder moet is zeker, maar wij wijzen de pers er op, dat DA ondernemers niet failliet zijn en dat ze blijvend de service aan de klanten blijven verlenen.

Wat is er aan de hand? Gisteren is er surseance van betaling verleend aan DA. Mocht het zo zijn dat er een doorstart is, dan gaan leveringen van voorraden gewoon door en blijven contracten bestaan met een looptijd van gemiddeld 1 jaar. Voor een eventuele koper een groot risico, want wat heb je dan over een jaar. Het meeste heeft dan een koper aan het commitment van de ondernemers.

In het geval dat het tot faillissement leidt, dan is er de situatie dat alle contracten vervallen en er oplossingen moeten komen voor de levering van voorraden. Het is in deze belangrijk dat DA niet ten onrechte, onjuist of te vroeg  incasseert op rekening van ondernemers. Als inderdaad blijkt, dat DA onterecht, onjuist of te vroeg incasseert, dan meteen storneren.

Op beide situaties heeft de stichting inmiddels voorgesorteerd.

We hebben de volgende tips en zijn met de volgende zaken bezig:

•Zorg dat cadeaubonnen gerespecteerd worden en maak de klant duidelijk, dat de bekende service zal blijven bestaan.

•Heeft u een huurcontract met DA afgesloten, dan kunt u zich bij ons melden. Wij hebben  inmiddels de nodige expertise in huis met de inhoudelijke kennis om u hierin bij te staan.

•Ga geen langlopende contracten aan. Nu is het moment om gezamenlijk de toekomst voor de zelfstandige drogist en parfumerie veilig te stellen.

•De stichting is al geruime tijd bezig met het realiseren van een goede logistiek en private label producten. Belangrijk is, dat uw voorraad op peil blijft.

•IT en ICT hebben bij ons een hoge prioriteit, inclusief de integratie van off- en online verkopen. We zeggen: Kennis en kunde op de winkelvloer gekoppeld aan het digitale tijdperk.

De stichting is en blijft een onafhankelijke neutrale partij, waar iedereen in de branche welkom is. We nodigen iedere zelfstandig ondernemer, franchisenemer, branche organisatie uit om zich bij ons aan te sluiten. Dit geldt uiteraard ook voor ondernemers aangesloten bij de Drogisten associatie, Faco-Dio, Gezond en wel, Etos  enz. Iedereen is welkom. Het leidt niet tot verplichtingen, maar wel tot kracht, waarbij iedere ondernemer uiteindelijk zijn eigen keuze kan maken. Neem bij vragen contact op met de bestuursleden via 06-53731589 (Ben Denekamp).