Nieuwjaarsreceptie NCV en CBD 

Begin januari kijken we met een frisse, vaak wat rooskleurige blik naar de toekomst. En de nieuwjaarsreceptie van NCV/CBD biedt een mooie gelegenheid om te zien waar de piketpaaltjes zijn geplaatst. Want zowel NCV als CBD vertellen hoe 2018 is gegaan en wat voor 2019 in het verschiet ligt. En de gesprekken met de aanwezige mensen uit retail, industrie en branche-organisaties zijn altijd interessant. Ook zorgt de organisatie er eigenlijk altijd wel voor dat de gastspreker nieuwe inzichten biedt.

Standaard wordt beide voorzitters gevraagd wat er in het afgelopen jaar gebeurd is en wat ze voor het komend jaar verwachten. Na een aantal jaren zie je patronen: thema’s keren terug, je kunt ook niet altijd iets nieuws vertellen. De beweging is duidelijk: gestaag groeit de drogisterijbranche in zijn rol als zelfzorgspecialist. En ook de cosmeticabranche legt steeds meer de focus op de gezondheidsaspecten van haar product. Hoewel de nieuwjaarsreceptie dus weinig verrassends bracht, zit er wel een voortgaande, en licht optimistische lijn in het verhaal van de laatste jaren.

Nulde-lijns

Het CBD werkt al jarenlang aan een nieuwe positie van de drogist als nulde-lijnszorgspecialist. Dus het spreekt voor zich dat dit al jaren onderwerp van gesprek is van de voorzitter. Nieuw is het frisse elan dat ‘nieuwe’ voorzitter Ed van de Weerd (hij werd in mei 2018 de nieuwe managing director van Kruidvat en nam toen het voorzittersstokje over van Johan Boeijenga) gaf aan dat streven, deels doordat hij uit een andere branche komt en met een frisse blik tegen de problematiek aankijkt. Hij gaf aan verrast te zijn door de professionaliteit waarmee drogist deze rol wil invullen. Volgens hem is dit ook het juiste moment om in te spelen op de veranderingen in de maatschappij en in de zorg. “De traditioneel grote afstand tussen zelfzorg en de eerstelijnszorg neemt af”, vertelde hij. “Zelfzorg wordt belangrijker. Dan is de drogist de aangewezen partner voor zorgverleners en overheid als het gaat om het geven van persoonlijk advies over zelfzorg aan de consument.” Volgens Van de Weerd kan de drogist daarmee de druk op de huisartsenpraktijk wegnemen en zo een bijdrage leveren aan het verlagen van de kosten in de zorg.

“Drogisten hebben een unieke positie als erkend specialist in zelfzorg”, gaf hij het gehoor mee. “We gaan deze positie verzilveren en laten zien dat drogisten een volwaardig partner zijn voor zorgverleners en overheid.”

Trots

Bij de NCV heeft werken aan het imago al jarenlang de aandacht. Enerzijds om negatieve connotaties van cosmetica tegen te gaan, anderzijds om aan te geven wat de echte (en soms onvermoede) benefits van cosmetica zijn.

De laatste campagne van de NCV, Zeker door Cosmetica, heeft wat dat betreft die benefits beter geconcretiseerd. En niet alleen dankzij diverse nieuwe uitgaven, van ‘INCI-boekje’ tot ‘Feiten & Cijfers’.

“We hebben ook een toilettasje verspreid onder stakeholders, waarmee de diversiteit van cosmetica wordt gevisualiseerd en waarmee we de onmisbare bijdrage die cosmetica geeft aan ons zelfvertrouwen, welzijn, verzorging en hygiëne duidelijk hebben gemaakt”, vertelde NCV-voorzitter Monica van Ee. “Mede hierdoor is de NCV sneller in gesprek gekomen met beleidsmakers en andere stakeholders. Op deze campagne ben ik dan ook heel trots.” Het zal geholpen hebben dat de NCV een public-affairsbureau inschakelde om beter contact te leggen met Tweede-Kamerleden. De NCV laat momenteel een jeugdstudie uitvoeren, die het ook graag aan hen wil aanbieden.

“Ik verwacht dat dit onderzoek duidelijk maakt wat cosmetica kan betekenen voor jongeren die opgroeien in onzekerheid over de wereld, over hun thuissituatie en over hun veranderende lichaam.”

Voor 2019 blijven thema’s als duurzaamheid, werkzaamheid en veiligheid hoog op de NCV-agenda staan. “De NCV heeft een nieuwe positieve, proactieve weg ingeslagen, die goed is voor de vereniging en haar leden”, aldus Van Ee.

Zij verwacht veel van de nieuwe uitgave ‘Zeker in de Zon’, waarin honderd vragen over zonnen en anti-zonnebrandmiddelen beantwoord worden. De NCV zal deze uitgave mét een eigen anti-zonnebrandproduct aan veel stakeholders aanbieden.

Meer gecertificeerden

Vast onderwerp van gesprek bij het CBD is altijd hoe het gaat met de certificering. Elk jaar stijgt dat percentage, al sluit ook elk jaar een aantal drogisterijen zijn deuren. Van de Weerd benaderde het anders: “We hebben de lat van de kwaliteit die we willen leveren hoog gelegd. Toch is op dit moment 85 procent van de drogisten gecertificeerd en levert verantwoorde zorg.” Streven blijft natuurlijk om dat percentage verder te verhogen: Doel is dat alle drogisten gecertifieerd zijn zodat wij een serieuze partner zijn voor de klant, de zorgverlener en de overheid in zelfzorg en verantwoord medicijngebruik. Daarvoor ga ik mij inzetten.”

Hij benadrukte dat de sector recentelijk veel heeft geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit en van de zichtbaarheid van de drogist. “Het aantal gecertificeerde drogisten neemt nog steeds toe, het nascholingsplatform ‘Zorg dat je bijblijft!’ wordt massaal gebruikt en jaarlijks organiseert de sector drie publiekscampagnes om de consument te informeren over de toegevoegde waarde van de drogist en het juist gebruik van zelfzorgmedicatie.”

Proeftuin met huisartsen

“2019 wordt een belangrijk jaar waarin we onze positie als erkend specialist in zelfzorg gaan verzilveren”, zei Van de Weerd. Dit vanwege twee belangrijke projecten. De eerste is de introductie van de actieve risicowaarschuwing, met advies, bij aankoop van negen verschillende zelfzorggeneesmiddelen. Daarnaast start het CBD binnenkort een proeftuin met huisartsen – die vorig jaar overigens al werd aangekondigd, maar toch wat voeten in de aarde had. In deze proeftuin gaan huisartsen en drogisten in Brummen actief samenwerken om in overleg de juiste zorg op de juiste plek te geven aan patiënt en klant. “Daarmee kan de drogist de druk op de huisarts verlichten en een bijdrage leveren aan het verlagen van de zorgkosten. Aan de andere kant zullen drogisten klanten op het juiste moment moeten doorsturen naar de huisarts. Overigens verwijzen drogisten al meer dan 250.000 keer per jaar.Deze samenwerking tussen huisarts en drogist moet de nieuwe standaard worden.”

Toejuichen

Gastspreker Victor Mids, arts en illusionist, ging in op diverse beïnvloedingstechnieken en liet de aanwezigen zien hoe deze technieken werken, zonder al te opvallend te suggereren dat deze toegepast kunnen worden om de consument te verleiden. Maar als arts plaatste hij ook enkele inhoudelijke opmerkingen. Zo stond hij stil bij het zogeheten placebo-effect, wat volgens Mids wel degelijk werkt. Het kan, meent hij, mogelijk de druk op de eerstelijns zorg verminderen. Al is hierbij ook een rol voor goede voorlichting in de drogisterijen weggelegd. Mids: “Iedereen gaat te makkelijk naar de huisarts terwijl de drogist prima voorlichting kan geven over kleine kwalen. Ik juich het dan ook toe als drogisten de druk op de eerstelijns zorg wegnemen.”

Overigens is de NCV begonnen met de voorbereiding van haar 70-jarige jubileum in 2020. De details daarover, zegt Van Ee, ” houd ik nog even geheim, maar we zijn bezig met mooie dingen.”