Nieuwe transparante arbeidsvoorwaarden

Per augustus treedt een nieuwe wet in werking met als doel om arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen.

De belangrijkste wijzigingen zijn de bepalingen met betrekking tot het door de werkgever aan werknemer kosteloos ter beschikking stellen van verplichte opleidingen, het verbod op het belemmeren van nevenarbeid en de mogelijkheid voor de werknemer om een verzoek te doen voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. In praktische zin betekent dit dat arbeidsovereenkomsten voor nieuwe werknemers moeten worden aangepast en dat ook werknemers die nu al in dienst zijn een verzoek kunnen doen om die informatie.
Op 21 juni is deze wetgeving in de Eerst Kamer als hamerstuk aangenomen. De KNDB heeft haar model arbeidsovereenkomsten aangepast op deze wetgeving per 1 augustus (voor leden gratis te downloaden).