Nieuwe mondkapjesplicht in de winkel

Sinds 6 november is het dragen van een mondkapje voor iedereen van 13 jaar en ouder in winkels weer verplicht. Deze verplichting geldt niet alleen voor klanten maar ook voor de medewerkers.

Wat als een klant geen mondkapje wil dragen in de winkel?

Als een klant de coronamaatregelen overtreedt, bijvoorbeeld door zonder mondkapje een winkel binnen te gaan dan riskeert hij/zij een boete van EUR 95,-. Van een winkelier wordt verwacht dat hij een actief deurbeleid voert. Dit kan bijvoorbeeld door het aanspreken van een klant die zonder mondkapje binnenkomt en de huisregels duidelijk zichtbaar op te hangen bij de deur. Als u als winkelier een actief deurbeleid voert op de coronamaatregelen, zult u geen boete krijgen als een klant, ondanks uw verzoeken, toch zonder mondkapje in de winkel komt. U mag een klant zonder mondkapje de toegang tot de winkel weigeren.

Wat als een medewerker geen mondkapje wil dragen in de winkel?

Werkgevers zijn ervoor verantwoordelijk dat medewerkers zich in de winkel houden aan de coronamaatregelen. Werkgevers mogen instructies geven aan medewerkers, en daaronder valt ook de instructie tot het dragen van een mondkapje in de winkel. Van een werkgever wordt verwacht dat hij zorgt voor een veilige werkomgeving, voor klanten en collega’s. 

Als een medewerker in de winkel geen mondkapje draagt, dan riskeert de werkgever een boete (net als de medewerker).

Uitzondering op de mondkapjesplicht

1. Medewerkers mogen in plaats van een mondkapje een volledig faceshield dragen omdat 8 uur lang met een mondkapje op staan fysiek zwaar is. Een faceshield dat je op je kin kunt zetten, is niet afdoende. Ook een groot spatscherm bij de kassa is niet voldoende. Medewerkers die achter dat scherm staan, zijn nog altijd verplicht een mondkapje of volledig faceshield te dragen.

Let op: klanten moeten een mondkapje dragen, een faceshield is voor hen niet voldoende. 

2. De mondkapjesplicht geldt niet voor mensen die vanwege hun ziekte of beperking niet in staat zijn een mondkapje te dragen.

Bijvoorbeeld als mensen niet in staat zijn zelf een mondkapje op te zetten of als de gezondheid lijdt onder het dragen van een mondkapje. Begeleiders van mensen met een auditieve beperking (doofheid) zijn vrijgesteld van het dragen van een mondkapje.

Als iemand weigert in uw winkel een mondkapje te dragen, is het daarom goed om na te gaan om welke reden dit gebeurt.

3. De mondkapjesplicht geldt alleen in de winkel (openbare ruimte) en niet in het magazijn of de kantine.

Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid