Nieuw huurcontract voor winkel- en horecapanden

In reactie op toenemend ongenoegen onder huurders in de retail- en horecasector over het bestaande, onevenwichtige Huurovereenkomst Winkelruimte-model van ROZ, hebben branche- en werkgeversorganisaties een ‘Huurdersvariant’ ontwikkeld. Deze alternatieve variant, bedoeld als evenwichtiger instrument voor huurcontractbesprekingen, werd op 30 januari gepresenteerd in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, overhandigde namens de initiatiefnemers de Huurdersvariant aan de politiek als een oplossing voor het onwenselijke huidige situatie. Deze variant belooft een betere balans tussen belangen van huurders en verhuurders bij contractonderhandelingen voor winkel- en horecapanden.

De initiatiefnemers, waaronder Koninklijke INretail, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Vakcentrum, Vastgoedoverleg (VGO), Koninklijke MKB-Nederland, en Koninklijke Horeca Nederland (KHN), roepen alle huurders op om bij nieuwe huurcontracten de Huurdersvariant als uitgangspunt te nemen.

Onevenwichtig

Het huidige ROZ-model, een verhuurdersmodel, werd door de Tweede Kamer als onevenwichtig beschouwd, met negatieve gevolgen voor winkelstraten. De Huurdersvariant omvat onder andere een redelijke pandemieclausule en een maximale indexering van de huurprijs, met de mogelijkheid tot het beteugelen van extreme huurstijgingen.

Volgens Jan Meerman, algemeen directeur bij Koninklijke INretail, draagt de Huurdersvariant bij aan een betere relatie tussen huurders en verhuurders. Het biedt evenwicht en evenredigheid bij het vastleggen van (ver)huurverplichtingen, wat vanwege toenemende regeldruk cruciaal is voor huurders van winkel- en horecapanden.

Huurdersvariant als nieuw uitgangspunt

Jacco Vonhof benadrukt dat de Huurdersvariant het nieuwe uitgangspunt moet zijn bij huuronderhandelingen. Het sluit beter aan op de praktijk van ondernemers en dient de belangen van zowel huurder als verhuurder.

Initiatiefnemers streven naar duurzame overeenkomsten, met heldere afspraken over kosten, investeringen in duurzaamheid en verantwoordelijkheden. Webinars georganiseerd door de initiatiefnemers in februari en maart zullen verdere uitleg geven over het gebruik van de Huurdersvariant.