Nederlandse paracetamol is veilig

Het onderzoek door CBG en IGJ is gedaan naar aanleiding van een artikel van NRC en Zembla over de mogelijke vervuiling van paracetamol met de mogelijk kankerverwekkende stof para-chlooraniline (PCA). Nu blijkt dat de toegestane limieten van onzuiverheden niet worden overschreden. Het gezondheidsrisico is dus verwaarloosbaar, zo stelt het CBG. De medicijnautoriteit heeft het CBD direct geïnformeerd over de bevindingen.

Dat Nederlandse paracetamol niet is vervuild met PCA ,blijkt ook uit nieuw onderzoek van NRC en Zembla dat onlangs elf merken paracetamol liet onderzoeken. Ook de KNMP heeft Nederlandse paracetamol getest. De geteste paracetamol werd gekocht bij drogisten, supermarkten en apotheken. De onzuiverheden met PCA werden niet aangetroffen in deze merken. De veiligheid van paracetamol staat dus niet ter discussie, stelt de beroepsorganisatie van apothekers.

Strenge grenzen

Bij het maken van paracetamol, maar ook andere geneesmiddelen, is nooit helemaal te voorkomen dat ook andere stoffen in kleine hoeveelheden in geneesmiddelen terecht. Daarom zijn er zeer strenge grenzen afgesproken om de gezondheidsrisico’s voor patiënten zo klein mogelijk te maken. Sommige onzuiverheden zijn mogelijk kankerverwekkend. Toezichthouders, onafhankelijke laboratoria en de fabrikanten zelf controleren daar op.

Bij de productie van paracetamol kan PCA ontstaan tijdens het produceren met chloorbenzeen. Er zijn andere manieren mogelijk, zonder dat PCA ontstaat, maar ook bij deze productieroutes kunnen onzuiverheden ontstaan die risico’s hebben.

Verwaarloosbaar

Voor PCA geldt voor een geneesmiddel een strikte grens van maximaal 34 microgram inname per dag. Bij het vaststellen daarvan wordt van een maximale blootstelling uitgegaan, met een verwaarloosbaar risico: één persoon extra die kanker krijgt op 100.000 mensen die levenslang dagelijks de maximale dosering paracetamol gebruiken (3 gram paracetamol, oftewel 6 tabletten van 500 mg). Bij kortdurend gebruik en lagere doseringen is het risico nog vele malen lager. De partijen die NRC en Zembla lieten onderzoeken, vallen ruim onder deze grens.