NCV steeds duurzamer

Er wordt in de sector via een verscheidenheid aan initiatieven hard gewerkt aan verduurzaming. Deze initiatieven kunnen bedrijfsspecifiek, sectorbreed of zelfs sectoroverschrijdend zijn. Veel bedrijven hanteren de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDGs). Deze 17 doelen zijn opgesteld als een blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst, en vormen de perfecte basis voor steedsduurzamer.nl. De initiatieven van de industrie die op de site zijn uitgelicht zijn ook te vinden aan de hand van de SDGs waar zij aan bijdragen.

Goals

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn gesteld voor 2030, en met de implementatie hiervan helpen cosmeticabedrijven mee de wereld een betere plek te maken in 2030. De implementatie van de SDGs gaat bijvoorbeeld via:

– Het verduurzamen van de productverpakkingen

– Zorgen voor eerlijke levensomstandigheden bij winning van cosmetica-ingrediënten

– Hernieuwbare energie gebruiken in het productieproces

– De positie van vrouwen in het bedrijfsleven en in de wetenschap verbeteren

– Meewerken aan nieuwe duurzamere consumptiesystemen voor cosmetica

– Het conserveren van beschermde plantsoorten.

Lees er meer over op steedsduurzamer.nl.