Minister probeert wetswijziging toch door te voeren

Op 5 december 2023 lanceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een digitale raadpleging over een wetsvoorstel dat de verplichte aanwezigheid van een fysieke drogist in winkels voor het verstrekken van informatie over geneesmiddelen niet langer vereist.

Volgens VWS zou de fysieke drogist vervangen kunnen worden door een digitaal oproepbare drogist. Deze online consultatie markeert het begin van het wetgevingsproces om artikel 62 van de Geneesmiddelenwet aan te passen, met als doel de wettelijke mogelijkheid te creëren voor de ‘IPad-drogist’.

Geneesmiddelenwet

In juli 2023 heeft de Eerste Kamer de motie Kox cs aangenomen, waarin de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt verzocht af te zien van de invoering bij Koninklijk Besluit van artikel III, onderdeel c van de Verzamelwet VWS 2022. De motie verzoekt de minister om de omstreden wijziging van artikel 62 van de Geneesmiddelenwet apart als wetsvoorstel aan het parlement voor te leggen. Tegen de verwachting in heeft de minister echter besloten om met dit wetgevingstraject te beginnen.

Internetconsultatie

Op 5 december heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een internetconsultatie gelanceerd die openstaat tot 16 januari 2024. Tijdens deze internetconsultatie legt de minister de voorgenomen wetswijziging ter consultatie voor aan het publiek. Iedereen heeft de mogelijkheid om tot 16 januari te reageren. Deze internetconsultatie markeert het begin van een afzonderlijk wetgevingstraject, zoals gevraagd in de motie Kox cs die in de Eerste Kamer is ingediend.

Vragen

Na de discussie in de Eerste Kamer achtte het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven de kans klein dat minister Kuipers het wetgevingstraject betreffende de ‘IPad-drogist’ nog zou indienen terwijl de regering demissionair is. Directeur Jos Jongstra stelde: “Is het mogelijk voor een demissionaire minister om zo’n omstreden voorstel in te dienen? En is een internetconsultatie een geschikt middel, of zou er intensiever overleg moeten plaatsvinden met belanghebbenden? We hebben tal van vragen en bedenkingen.”

Bron: CBD