Mediq’s aanvraag vergunning overname van Eurocept Homecare en Excellent Clinics afgewezen.

Op 23 december 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten om geen vergunning te verlenen voor de beoogde concentratie. Op 24 maart 2023 heeft de Rechtbank Rotterdam het besluit van de ACM vernietigd, waardoor de ACM de aanvraag opnieuw heeft behandeld. Na heroverweging en gelet op veranderde omstandigheden, waarbij er geen voldoende concreet voornemen meer is om de concentratie tot stand te brengen, heeft de ACM besloten om de aanvraag af te wijzen. Dit besluit met kenmerk ACM/UIT/598182 is op 14 juni 2023 aan de betrokken partijen bekendgemaakt.

Reageren op het besluit

U heeft de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit als u belanghebbende bent, en u dient dit binnen zes weken te doen. De termijn van zes weken begint op de dag dat de betrokken ondernemingen op de hoogte zijn gesteld van het besluit van de ACM. U kunt uw reactie kenbaar maken door een brief te sturen naar de Rechtbank Rotterdam. In deze brief dient u uw belangen te onderbouwen en aan te geven hoe deze geschaad worden door dit besluit. U kunt uw brief sturen naar het volgende adres:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam