Marinus van Loon (KNDB): “Juist nu actief met consument praten”

Tijdens COVID liet de zelfzorgretailer zijn waarde zien, en het leek erop dat de drogist daar nog lang de vruchten van zou plukken. Maar met stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne lijkt het erop dat de consument terug in zijn schulp kruipt en zijn bestedingen heroverweegt. Wat betekent dat voor de aandacht voor gezondheid, en voor de rol die drogisten hierin kunnen spelen? En: hoe komt de zelfstandige drogist zelf de winter door? We spraken met de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond, Marinus van Loon.

De kernvraag van dit gesprek is: hoe komt de drogist het beste de winter door? En met winter bedoelen we zowel de komende maanden als ook de economische onzekerheid.

“Laat ik vooropstellen dat ik als voorzitter van de KNDB de stem van onze leden vertegenwoordig, en je vragen vanuit dat perspectief beantwoord. Ik zeg dat omdat ik denk dat juist de leden van de KNDB goed voorbereid zijn op de toekomende tijd. Zo hebben we een voorsprong genomen door een goede CAO af te sluiten, en dat vormt de basis voor je bedrijf: je bent afhankelijk van je medewerkers, want zonder hen kun je je klanten niet helpen. We hebben Remedium om de ondernemer te ondersteunen bijpreventie of uitval van personeel. Een goede ziekteverzuimverzekering is sowieso belangrijk want niet alleen wil je dat je als bedrijf niet voor financiële problemen komt te staan, de medewerker moet ook wel het gevoel hebben dat hij ziek MAG zijn. En tot slot hebben we stichting DID, die ondernemers kan bijstaan bij de inzetbaarheid van medewerkers, financieel of met andere ondersteuning zoals coaching of een luisterend oor. Hiermee hebben we dus een breed pakket van oplossing die te doen hebben met je medewerkers, en die zijn essentieel als jij je moet focussen op het voortbestaan van je bedrijf!”

Dit zijn algemene voorwaarden voor het goed kunnen runnen van een winkel. Maar vraagt de aankomende tijd geen extra aandacht?

“Als je een goed ondernemer bent, dan weet je wat je wilt bereiken, en ben je voorbereid op mindere tijden. Niemand zag de extreme hobbel in de energieprijzen aankomen, maar als je vooruitkijkt, heb je wel geïnvesteerd in energiebezuinigingen. Dan is het nu zaak om pro-actief met je huurbaas naar het huurcontract te kijken: is het bijvoorbeeld bespreekbaar om de kerninflatie te hanteren voor de huurindex. Dat is het inflatiecijfer exclusief energie, want die kosten komen al op het bordje van ondernemer.”

Blabla

Dan is het de vraag: ZIJN ondernemers er klaar voor?
“Dat vind ik moeilijk in te schatten, maar mijn ervaring is wel dat dit een branche is met mensen die goed kunnen nadenken. Ik ben dus positief. Maar dat wil niet zeggen dat je niet op ondernemersniveau met elkaar moet praten: zijn we wat vergeten? We moeten niet somberen: het gevaar is reëel, maar we hebben goede basisafspraken, en ik vind dat je je personeel ook uit de negativiteit moet houden. Elke retailer heeft baat bij een positief sentiment. Met andere woorden: een negatieve stemming is niet goed voor de bestedingen – al is een drogist daar misschien een uitzondering op. Het is altijd leuk om te adviseren, en leuk als je een keer een cadeautje mee kunt geven. Dus: zorg dat de sfeer in je winkel aangenaam en positief is. Zorg voor een nette winkel waar iedereen vriendelijk is – ook als het weer slecht is, ook als de economie tegenvalt. Dat lijkt blabla, maar het is essentieel.”

Leefstijlcoach

De KNDB heeft de afgelopen jaren veel nadruk gelegd op de rol van de drogist als leefstijladviseur, dus een zelfzorgadviseur die breed naar gezondheid en welzijn kijkt, actief is in zijn omgeving en als een partner naast zijn consument staat. Dat is bij uitstek een rol die de drogist tijdens de coronapandemie kon invullen. Maar de huidige economische situatie kan er nu toe leiden dat de consument gezondheid juist minder hoog in zijn prioriteitenlijstje zet. Zet dit de adviesrol van de drogist onder druk?
“Integendeel: ik denk dat juist NU een periode is waar je actief met de consument over gezondheid moet praten. Ik zou je vooral adviseren om met je klant in gesprek te gaan en hem voor te rekenen dat hij financieel beter uit is als hij gezond leeft!
Je kunt ervan uitgaan dat mensen meer stress ervaren in economisch onzekere tijden. Als je stress ontwikkelt die blijvend is, dan doe je er goed aan om er juist veel aandacht aan te schenken. Adviseer je klant om te gaan wandelen. En op tijd naar bed te gaan. Dat is goed voor hem, het is simpel en het kost geen cent. Dát moet je je klant vertellen. Maak duidelijk dat die zich echt niet in de schulden hoeft te steken om dat potje supplementen kopen. Meer dan ooit kun je nu samen met de klant dat gezondheidstraject ingaan. Let wel: daar kun je ook je eigen personeel mee helpen. En vergeet jezelf niet!”

Geen gouden pil

“Vanuit het CBD, waar wij ook zitting in hebben, is onze boodschap: voor gezondheidsvragen moet je bij de drogist zijn. De apotheker heeft daar toch een andere rol in. Ik zet echter wel een kanttekening bij het concept van de leefstijlcoach. Want het is geen gouden pil voor elke drogist. Ik denk dat het met name geschikt is voor drogisterijen buiten de stadscentra: niet te grote winkels waar de consument minder anoniem en vaak zelfs bekend is. Op die plek kun je als drogist een vraagbaak zijn voor je klant.”
Gaat het vak van drogist veranderen?
“Ik denk dat je de vraag moet stellen: gaat de klant veranderen? De consument vindt tegenwoordig ook veel op het internet. Dus als drogist moet je ook daar vindbaar zijn.”

Beloning

Denk je dat er drogisten zijn die de winter NIET doorkomen?
“Nee, dat denk ik niet. De meesten hebben de afgelopen jaren wel enige reserve kunnen opbouwen – misschien niet veel, maar voldoende om niet direct over de rand te vallen. Natuurlijk zijn er wel mensen die bijna verzuipen, maar dat is altijd al geweest. Een belangrijkere vraag is denk ik: houden we genoeg beloning over voor het werk dat we er insteken en het risico dat je als ondernemer loopt. Is er voldoende rendement op ons geïnvesteerd vermogen? Die vraag moet je je stellen.”
Wat zou de rol van leveranciers hierin moeten zijn?
“Als je actief bent in het publieke domein kun je je niet onttrekken aan je verantwoordelijkheid. Dus ik vind het domweg doorberekenen van opgelopen kosten niet kunnen. Ik kan als orthomoleculair therapeut niet botweg zeggen: de gasprijs stijgt dus mijn prijs gaat ook omhoog. Ik vind dat leveranciers zorgvuldig moeten bekijken wat ze doorberekenen, en moeten accepteren dat ze dan maar wat minder winst boeken. Al staat het rendement onder druk, ook zij raken echt niet meteen aan de bedelstaf.”

“Laten we er niet te negatief over doen. De directeur van het Centraal Planbureau zei eens: ‘Het enige dat we zeker weten is dat we er met de voorspellingen naast zitten’. Ik wil ervoor waken dat de mensen gaan meehuilen met de wolven in het bos. Er is zeker een categorie die het moeilijk heeft – en daar moeten we compassie mee hebben. Maar Nederland is echt niet meteen arm.”