Lisette Havermans moet ‘snel en concreet synergie bewerkstelligen’

De geruchten die we al enige tijd hoorden dat Jongstra niet meer zo op de voorgrond stond in de communicatie met de ondernemers, lijken nu bevestigd te worden: wij hebben zojuist bericht ontvangen dat NDS een nieuwe algemeen directeur heeft aangesteld. Haar naam is Lisette Havermans. Zij komt uit de Mosadex-stal: ze was sinds 2010 managing director ApotheekZorg & Care4Pharma bij de Mosadex Groep. Daarvoor werkte ze ruim 2,5 jaar als commerce director van LLOYDS Apotheken: haar achtergrond is duidelijk gerelateerd aan de apothekersbranche.

_x000D_
_x000D_

De brief aan de DA- en D.I.O.-ondernemers maakt er gewag van dat Mosadex met deze benoeming verwacht “versneld en concreet synergie te bewerkstelligen tussen DA, D.I.O., Holland Pharma en Mosadex Groep.” Dat is te lezen als een erkenning dat het tot nu toe niet snel en concreet genoeg ging – maar hierover hebben we vanuit NDS/Mosadex nog geen bevestiging gekregen. 

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Nieuwe rol

_x000D_
_x000D_

Jongstra, sinds 2008 algemeen directeur van FACO, heeft een nieuwe functie gekregen: hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuille ‘ondernemersrelaties’ en de ontwikkeling van de franchiseportfolio.

_x000D_
_x000D_

Dat is opvallend omdat tot nu toe Arjan van der Lingen, directeur account management en expansie, gezien werd als de man die met name de relatie met de ondernemers onderhield. Het zou kunnen betekenen dat NDS moeite heeft om zijn ondernemers binnenboord of op één lijn te houden, en dat Jos de beste man is om dit voor elkaar te krijgen.

_x000D_
_x000D_

Over zijn rol in de ontwikkeling van de franchiseportefeuille wordt weinig gezegd. Wel merkt NDS op dat het zich “in het proces van formuleontwikkeling en vernieuwing (…) laat bijstaan door externe deskundigheid en natuurlijk door kennis vanuit de franchisenemers.” Ondertussen zijn hierover ook afspraken gemaakt met de besturen van de franchiseraad van DA en D.I.O..

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Bijeenkomsten

_x000D_
_x000D_

Het was al duidelijk dat het met de fusie niet helemaal lekker liep: een landelijke bijeenkomst voor de DA- en D.I.O.-ondernemers half januari, tijdens welke Van der Lingen nader zou vertellen wat er op de korte termijn zou gaan gebeuren, werd gecanceld na kritiek van een werkgroep van ondernemers dat er nog te weinig concreet te melden was. Een nieuwe datum zou half februari gepland staan; ons is niet bekend of die doorgaat, maar in een brief aan ondernemers rept NDS/Mosadex alleen over regiobijeenkomsten, die vanaf maart zullen plaatsvinden “onder de nieuwe directie”.

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Meer wisselingen

_x000D_
_x000D_

Deze laatste formulering lijkt erop te duiden dat er meer functiewisselingen hebben plaatsgevonden. En inderdaad is Jongstra niet de enige die een nieuwe daginvulling krijgt: omdat met name het samenvoegen van de twee DC’s en hun organisaties kopzorgen veroorzaakten, is Jan Bouwman, directeur van Holland Pharma, ertoe aangesteld “de logistieke performance vlot te trekken en blijvend op het vereiste niveau te krijgen.” De vraag is wat dat betekent voor het functioneren van Margo Zuurveld-Van Oosterom, tot nu toe verantwoordelijk voor de supply chain. We weten ook niet of de taken of functies van Walborgh Kieskamp (commercie) of Robert Butzelaar (finance, HR en IT) veranderd zijn: dit artikel is gebaseerd op de op dit moment voor ons beschikbare bronnen. We hebben nog geen van de betrokken kunnen spreken voor nadere informatie. 

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Raad van Commissarissen

_x000D_
_x000D_

Tot slot: Mosadex Groep heeft ook een Raad van Commissarissen ingesteld om het integratieproces en de synergie met Mosadex Groep verder “aan te zetten.” De raad bestaat uit Ludwig Castelijns en Sandra Spek van de Mosadex Groep en wordt voorgezeten door Harry Bruijniks, voorheen onder meer actief bij AH, Laurus en Jumbo. “Met zijn kennis is hij in staat van dichtbij de directie te ondersteunen bij het formuleren van het NDS-beleid”, aldus de brief van NDS/Mosadex.

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

UPDATE: Inmiddels is bekend geworden dat Walborgh Kieskamp de directie van NDS zal verlaten. Wij hebben nog geen contact kunnen hebben met de in dit artikel genoemde personen voor een nadere toelichting.

_x000D_