Laat deze kans niet liggen!

Gefeliciteerd: u heeft het voor elkaar. De drogist wordt voor vol aangezien. (Ik besef dat dit, zo opgeschreven, wat cynisch klinkt, maar zo bedoel ik het niet: het is een hele omslag binnen een jaar!) Het is jammer dat er een crisis van dit formaat voor nodig was, maar laten we een gegeven paard niet in de mond kijken. Aan de andere kant: ik wil er ook niet luchthartig over doen.

Het schisma tussen apothekers en drogisten, die het meest zichtbaar was op het raakvlak van beide beroepsgroepen, namelijk zelfzorg, is door de enorme gevolgen van de corona-pandemie teruggebracht tot een achterkamergevecht. Beide bloedgroepen in zelfzorg zijn recentelijk op het zelfde niveau gebracht door de overheid: was de drogist tijdens de eerste coronagolf nog een retailer die open mocht blijven omdat hij van vitaal belang was, tijdens de huidige golf is hij opgewaardeerd tot noodzakelijk, op gelijk niveau met de apotheker.

Cruciale rol

De afgelopen jaren heeft het CBD er hard aan gewerkt om het concept van de drogist als nulde-lijnszorgspecialist bij stake holders over de bühne te brengen. We zijn er nog niet, maar met de cruciale rol die zelfzorg tijdens de coronacrisis heeft gespeeld – en nog wel even zal blijven spelen – is er wel een stevige voet tussen de deur gekregen.

En chapeau voor de KNDB, die tijdens het 125-jarige jubileum een matrix voor de positie van drogisten presenteerde, en waarin nadrukkelijk een rol als leefstijlspecialist werd gepropageerd.

Het is het amalgaam van nulde-lijnszorgspecialist en leefstijladviseur dat van de drogist een partner kan maken in het gezondheidsstreven van de consument. Daar ligt, denk ik, structureel uw toekomst.

MITS daar actie op wordt ondernomen! Want ik voorzie ik ook wel een tegenbeweging, zo rond de zomer van 2021. Want de pendulum zwaait ook weer de andere kant uit. Het eerste wat mensen gaan doen zodra we officieel van het hele coronavirus af zijn, is de teugels laten vieren. Dan wordt er flink feest gevierd en worden alle achterstallige verjaardagen, bruiloften en jubilea nog eens overgedaan (en niet dunnetjes). Er wil dan weer geleefd worden. En ik geef u op een briefje dat dan een hele zomer lang heel veel mensen ‘dat hele gezondheidsgedoe’ even achter zich willen laten. Nou effe niet.

Imago verankeren

En dus is het NU zaak om uw imago blijvend vorm te geven. Ik zeg dat omdat ik het gevoel heb dat het ijzer nog best wat meer gesmeed kan worden, nu het vuur lekker op temperatuur gekomen is. Het huidige gezondheidsklimaat lijkt me de uitgelezen mogelijkheid om bij de consumenten en stakeholders het imago van gezondheidspartner flink aan te scherpen en in het collectieve geheugen te verankeren. Dat vraagt om inspanningen op landelijk, maar ook lokaal niveau. Het lijkt me goed dat u zich daar bewust van bent en daarmee aan de slag gaat. Niet schreeuwerig, maar empathisch, en met verantwoordelijkheid. Met kennis en verstand van zaken. En met een aanbod waar de consument wat aan heeft in zijn gezondheidsstreven. Laat deze kans niet liggen. Ik vind dat het hoog tijd wordt dat we het aantal drogisterijen weer eens zien stijgen. En daar kan dit de eerste, maar ook belangrijkste aanzet toe zijn!